Valitse taso

Vipelen osayleiskaava

Vipelen osayleiskaavatyössä tutkitaan alueiden käyttötarkoitukset ja päivitetään alueen osayleiskaava vastaamaan tulevaisuuden tarpeita: loma asuminen/ vakituinen asuminen.

 

Osayleiskaavatyö tullaan käynnistämään tulevien kolmen vuoden aikana. Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisesta sekä mahdollisista aloitusvaiheen asukastilaisuuksista ja lähtötietokyselyistä tiedotetaan erikseen

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Yhteyshenkilöt

kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.