Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatLappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaava
Valitse taso

Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaava

Lappeenrannan kaupunki on käynnistämässä pienvesistöjen ranta-alueille maankäyttö ja rakennuslain mukaisen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan. Tavoitteena on pienvesistöjen rantojen ja niiden läheisten kyläalueiden maankäytön suunnittelu huomioiden alueiden erityispiirteet ja arvot.

Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään emätilatarkastelu ja rantamitoitus maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Osayleiskaavassa tullaan osoittamaan rakennuspaikat, jolloin rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Osayleiskaavatyö tullaan käynnistämään tulevien vuosien aikana. Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisesta sekä mahdollisista aloitusvaiheen asukastilaisuuksista ja lähtötietokyselyistä tiedotetaan erikseen

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe 

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija
Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.  


Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus