Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Korjatusta osayleiskaavaehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus 10.6. klo 17–19

Lappeenrannan kaupunki järjesti korjatusta osayleiskaavaehdotuksesta kaikille avoimen asukastilaisuuden torstaina 10.6. klo 17–19 Teams -etäkokouksena. Esittelyosuus julkaistaan tekstitettynä Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla.

 

 

Nimi  Korvenkylän osayleiskaava 2030
Tarkoitus

Alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka tavoitevuosi on 2030. Tarkoituksena on tutkia alueen maankäyttö kokonaisuutena ja muodostaa monipuolisen kehittämisen mahdollistava maankäyttöratkaisu alueelle. 

Tavoitteena on tiivistää ja eheyttää taajamaa osoittamalla sinne täydentävää asumista. Lisäksi tarkoituksena on mahdollistaa alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen tulevaisuudessa. Lähtökohtina kaavatyössä ovat alueen sijainti, luonnonolot, kulttuurihistoria, maisema ja muut vastaavat tekijät sekä alueen luonteva liittyminen Imatran kaupungin maankäyttöön ja infraverkkoon. Lisäksi asemakaavoitetun taajama-alueen lähimaaseudulla tavoitteena on, että rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.

Pääosalla aluetta on voimassa Joutsenon kunnanvaltuuston 31.3.1980 hyväksymä Joutsenon yleiskaava. Muuta osaa alueesta ohjaa maaseudun kehittämissuunnitelma. Molemmat suunnitelmat ovat oikeusvaikutuksettomia. Alueella on voimassa asemakaavoja vuosilta 1963 - 2008. Asemakaavatonta aluetta on Korvenkylän itäosa sekä Kurenmäen itä- ja eteläpuolinen alue Imatran kaupungin rajalle saakka.

Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin koillisosassa Korvenkeskus, Hiekkapelto ja Vesivalo –nimisten kaupunginosien alueella. Alue rajautuu idässä Imatran kaupungin rajaan. Alue käsittää Korvenkylän taajaman rautatien eteläpuoliset osat sekä haja-asutusalueita. Suunnittelualueen kautta kulkee valtatie 6 ja pohjoisosassa Luumäki-Imatra -rautatie. 
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.8.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 8.1.2015 - 9.2.2015
Tekninen lautakunta 8.2.2017
Kaupunginhallitus 13.2.2017
MRA 19 §:n mukainen nähtävilläolo 23.2. - 27.3.2017

Kaupunginhallitus 24.5.2021.

MRA 32§:n mukainen nähtävilläolo 3.6. - 5.7.2021.

 

Asukastilaisuus

Osayleiskaavaehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus 11.6.2019.

Korjatusta osayleiskaavaehdotuksesta järjestettiin kaikille avoin asukastilaisuus 10.6.2021 klo 17.00 – 19.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena.  
Yhteyshenkilöt

Osayleiskaavasta antavat lisätietoja:

- yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen
puh. 040 575 5590

- kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745

 - ins. Anu Kosonen, Ramboll Finland Oy, puh. 0400 289 944