Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatKeskustaajaman osayleiskaava 2030 eteläinen osa-alue Vaihe 2
Palvelut
Valitse taso

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 2. vaihe

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Yleiskaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuus, joka koskee laajennusaluetta, järjestettiin torstaina 11.10.2018 kello 17.00–19.00 Mäntylän päiväkodilla

Asukastilaisuus järjestettiin avoimet ovet -tapahtumana, eli asukkailla on mahdollisuus saapua itselleen parhaiten sopivana aikana keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa kartoitetaan asukkaiden toiveita ja tarpeita kyläaluetta koskien sekä kerätään muita lähtötietoja suunnittelua varten. Erityisesti toivomme ehdotuksia uusista rakennuspaikoista.

Laajennusalueen rajaus

Aiemmat asukastilaisuudet:

Yleiskaavan suunnittelua varten järjestettiin asukastilaisuus Hanhijärven kylätalolla 3.10.2017. Suunnittelijat tulivat tilaisuuteen ns. tyhjin kartoin ja asukkaat saivat merkitä ja antaa yleiskaavaa varten tiedoksi mm. hyviä rakennuspaikkoja ja muita aluetta koskevia tietoja.

Osallistuminen

Eteläisen osa-alueen vaiheiden 2 ja 3 osayleiskaavojen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmat nähtävillä 7.5.–7.6.2018 (MRL 62 §, MRL 63 §)

Lappeenrannan Kaupunkisuunnittelu valmistelee keskustaajaman osayleiskaavan
2030. Eteläisen osa-alueen vaiheiden 2 ja 3 osayleisyleiskaavoja. Vaiheiden 2 ja 3 osayleiskaavoituksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka
ovat nähtävillä kommenttien keräämistä ja lausuntojen antamista varten
7.5. – 7.6.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa
(Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 7.5.2018 alkaen kaavan laadinnan ajan.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2017 alkaen kaavan laadinnan ajan

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos nähtävillä

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa valtatie 6:n, Palosuonkatuun ja Laarinkatuun, ja idässä osittain Hanhijärventiehen ja Vaalimaantiehen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Ihalaisen kaupunginosa, Hanhijärven, Hanhikempin, Vihtolan, Tukialan ja Rantalan kyläalueita sekä pieni osa Mäntylän ja Kuuselan kaupunginosia. Suunnittelualue kattaa yhteensä noin 2360 hehtaarin alueen.

Yhteystiedot

kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

kaavoitusinsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus