Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatJoutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - Laulujoutsen
Palvelut
Valitse taso

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - Laulujoutsen

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivityksen tavoitteena on tarkistaa osayleiskaavan merkinnät ja määräykset Laulujoutsenen vanhan palvelutalon sekä Joutsenon keskuspappilan osalta ja mahdollistaa asuminen alueella. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan alueen erityispiirteet ja arvot. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaavan rinnalla laaditaan Laulujoutsenen, vanhan hammashoitolan ja  Joutsenon seurakuntakeskuksen alueelle asemakaavamuutosta. Linkki asemakaavamuutoksen sivuille.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin etätapaamisena Microsoft Teams -tilaisuutena torstaina 24.2.2022 klo 17.00. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaupungin Youtube-tilillä tämän linkin kautta.

 

Lähtötietokysely

Ennen varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimista alueen asukkailta, maanomistajilta ja muilta osallisilta kerätään aluetta koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä.  Kyselyyn voi vastata 21.2-21.3.2022 välisen ajan. Pääset vastaamaan kyselyyn oheisen linkin kautta: linkki kyselyyn. Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta tehdään yhteenveto kevään aikana ja se huomioidaan osana kaavojen valmistelun lähtötietoaineistoja. Yhteenveto julkaistaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Liittyminen etänä järjestettäviin asukastilaisuuksiin Microsoftin Teams -ohjelman kautta

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää erilaisiin kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia Microsoftin Teams -ohjelman kautta. Seuraavat ohjeet helpottavat sinua tilaisuuksiin liittymisessä.

1. Napauta sivuilla näkyvää liittymislinkkiä
2. Näet kolme vaihtoehtoa:
Lataa Windows -sovellus
Jatka tällä selaimella
Avaa Teams -sovellus

Valitse Jatka tällä selaimella, jotta voit liittyä Teams -kokoukseen verkossa
3. Selain saattaa pyytää lupaa käyttää kameraa ja mikrofonia. Salli käyttö, jotta sinut voidaan kuulla ja nähdä kokouksessa.
4. Kirjoita nimesi
5. Määritä ääni- ja videoasetuksesi
6. Valitse Liity nyt
7. Pääset sisään välittömästi tai siirryt odotustilaan, josta sinut päästetään sisään järjestäjien toimesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ja vastaamalla lähtötietokyselyyn. Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esimerkiksi  kaavan nähtävillä olojen aikana. 

OAS nähtävillä 21.2.-21.3.2022. Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmista voi osoittaa sähköpostilla tai kirjeenä osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Lähtötietokysely avoinna 21.2.-21.3.2022.

Asukastilaisuus torstaina 24.2.2022 klo 17.00.

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Osayleiskaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Joutsenon keskustaajaman itäosassa Penttiläntien ja Lappeentien välissä, Joutsenon koulun länsipuolella.

Osayleiskaavan päivitys kattaa Penttiläntien varresta Joutsenon seurakuntakeskuksen sekä siihen liittyen kirkon ja keskuspappilan sekä Tuulenpesän ja Laulujoutsenen alueet. Myös Papinraitin asuntola, hyvinvointiasema ja Leivontien palvelukoti kuuluvat päivitettävään kaava-alueeseen.

Suunnittelualueen koko on hieman yli 11 hehtaaria. Alueen rajaus voi muuttua työ edetessä.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Elina Moisio puh.  040 649 5001

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Kaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.