Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatJoutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – paloasema
Palvelut
Valitse taso

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – paloasema

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan tulevan paloaseman alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräykset. Alue on voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu suojaviheralueeksi. Kaavan päivittäminen mahdollistaa palveluverkon kehittämisen ja palvelujen saatavuutta sekä uuden paloaseman rakentamisen Joutsenoon. Yleiskaavan päivitys tukee Lappeenrannan kaupungin strategian 2037 tavoitteita eheyttää ja tiivistää kaupunkirakennetta.

Osayleiskaavan rinnalla laaditaan Veteraanikadun asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden paloaseman rakentaminen alueelle sekä päivittää rakentamattoman liikerakennusten korttelin kaavamerkintöjä ja -määräyksiä

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja tehdään selvityksiä kaavan laatimista varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS). Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Osayleiskaava-alue sijaitsee Joutsenossa, noin 900 metrin päässä Joutsenon aluekeskuksesta luoteeseen ja noin 17 kilometriä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään. Osayleiskaavan muutosalue on lähes kokonaisuudessaan suojaviheraluetta. Alueeseen kuuluu osa Veteraanikadusta ja Puusementintiestä. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa rautatie, etelässä Valtatie 6, idässä valtatien eritasoliittymä ja lännessä Joutsenon Elementin tontti. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 4,5 hehtaaria. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren
puh. 040 663 2525

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.