Valitse taso

Horisontti - seminaarissa pääset vaikuttamaan teemayleiskaavan valmisteluun

Horisontti -seminaari järjestettiin Kulttuuritila Nuijamiehessä keskiviikkona 7.11. klo 17-20.30. Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun järjestämä seminaari ja sen yhteydessä järjestettävä ympäristötori aloittivat Lappeenrannan vihreän teemayleiskaavan valmistelun. Tapahtumassa oli tarjolla monipuolisesti puhetta luonnosta ja ympäristöstä, sen merkityksestä osana elämää ja kaupunkisuunnittelua. Horisontti -seminaari toimi myös asukastilaisuutena, jossa kaupunkilaisten oli mahdollista vaikuttaa tulevaan teemayleiskaavaan ja sen valmisteluun erilaisten työpajojen kautta.

Asukkaiden työpajoissa jakamat ideat ja palautteet

Liikkuminen

- Keskustassa on vaikea liikkua pyörällä
- Kaupunkiin lisää (pitkiä) retkeilyreittejä, joissa yöpymismahdollisuus
- Yleisesti pyöräteiden jatkuvuus ydinkeskustaan asti, ettei katkea kulku kesken <- etenkin idästä keskustaan
- Lisää pieniä/helppoja retkeilyreittejä lähelle keskustaa, ettei tarvitsisi käyttää autoa
- Autojen rajoittaminen ja taksien vapauttaminen
- Karhusjärven kallioalueelle yhteys keskustasta
- Rantaraitin jatkaminen Skinnarilan kärkeen asti
- Keskustaan nopeat pyöräbaanat
- Radan alituksia etenkin pyöräilylle ja jalankululle
- Tiheämmät aikataulut busseille (pääasiassa Lavolaan)
- Joukkoliikenteen kehittäminen
- Valtakatua pitkin on hyvä pyöräillä
- Bussiaikatauluille tehtävä jotain, bussit kulkevat liian harvoin
- Pyöräilyn mittaaminen (2x)
- Miten paljon pyörällä liikutaan ja mitä reittejä käytetään?
- Vehkataipaleentien varteen pyörätie tai ainakin piennarta tulisi leventää
- Pyöräily ja jalankulku erotettava
- Pyöräilylle riittävästi tilaa, kokonaisvaltaisia reittejä
- Lauritsalan liikenneympyrä hankala, hämää varsinkin venäläisturisteja
- Pyöräilyn katukäytäviä esimerkiksi vanhojen ratojen paikalle
- Kantakaupungin itäisen alueen linja-autoyhteyksien vilkastuttaminen
- Bussit kulkevat harvoin alueen asukasmääriin nähden
- Pyöräilytie Pikisaaresta keskustaan toiveissa
- Pyöräilybaana Kauppakadulle
- Kaupunkipyörät Lappeenrantaan
- Fiksummat joukkoliikenneyhteydet itään päin (keskusta - Lauritsala)
- Ydinkeskustasta virkistysalueiden saavutettavuus joukkoliikenteellä tai hyvillä pyöräilyreiteillä -> hankala kulkeminen estää hyödyntämistä

Hyvinvoiva kaupunki

- Säästäkää luonnonvaraiset metsät kaupungissa
- Vihreitä alueita puolen kilometrin välein (alueille, joilla kulkee ihmisiä)
- Metsien harventaminen hävittää luonnon omat lajit, ja vieraslajit valtaavat paikat
- Kaupungin metsänhoito uusiksi, lintumetsiköitä ei saa tuhota puupelloiksi
- Vähäiset keskusta-alueen puistot tärkeitä
- Vinkki: Vantaan metsienhoitosuunnitelma
- Kansallinen kaupunkipuisto - Lappeenrantaan
- Taajama- ja lähimetsien harvennus sekä hakkuut lopetettava, monimuotoisuuden säilyttävä
- Syötäviä kasveja kaupunkiin (2x)
- Huhmarniemi – hieno luontopaikka, mutta puustoa voisi mataloittaa
- Lintujen muuttoa voi seurata tällöin helpommin
- Koulujen lähimetsät jätettävä luonnontilaan
- Saimaan kanava osaksi kansallista kaupunkipuistoa
- Melu- ja pölysaaste – suojavihervyöhykkeiden tulee antaa kasvaa luonnontilaisina
- Muukonsaari ja Pöyhiänniemen pohjoisosa tärkeitä virkistysalueita
- Rantaraitin ympäristön luontoarvoja on syytä kunnioittaa ja vahvistaa
- Kaiken kansan hyötypuutarhoja/kasvulavoja kesäksi
- Lappeenrantaan lisää lehmuksia
- Puistoista viihtyisämpiä paikkoja, joissa voi viettää aikaa
- Tykin viheralueet säilytettävä
- Metsähakkuut ranta-alueilta ja asutuksen läheltä lopetettava, sillä metsiköiden tärkeys asukkaiden hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden säilymisen kannalta on suuri
- Huhtiniemen rannan kosteikot tallotaan ja monimuotoisuus kärsii, kun alueen lähteistä haetaan vettä
- Ratkaisu: yleinen lähdevesipiste, jonka ympärille rakennetaan jokin kosteikkoa suojaava systeemi, kuten puuritilät
- Rantaraitti on kiva (4x)
- Kivituhkaa ei ole kuitenkaan syytä lisätä nykyisestään, sillä se on terävää ja esim. koiran tassuille huono
- Halkosaari on kiva paikka
- Lentokentän tilalle muuta maankäyttöä, kuten viheralue (2x)
- Maastoon lisää merkittyjä reittejä, ettei tarvitse pelätä eksymistä
- Pidempien pyöräily- ja retkeilyreittien merkitseminen johonkin helposti löydettävälle alustalle

Puhdas teknologia

- Mustolaan lisää tuulimyllyjä
- Kerrostaloihin pakollinen muovinkeräys
- Sähköautojen latauspisteitä enemmän
- Joutsenon alueelle lisää tuulivoimaa
- Kouluihin ja päiväkoteihin jätekasvatusta
- Kaupunkiin nykyistä enemmän roskakoreja

Sekalaista

- Keskusta ja Lavola viihtyisiä
- Puistojumpat hyviä
- Myllysaaren sauna säilytettävä kaupunkilaisten käytössä
- Skinnarilan hovin kunnostaminen ja ylläpito, tärkeä kulttuurikohde
- Leirin päiväkotitontti koirapuistoksi ja lasten leikkipuistoksi
- Puukerrostaloja
- Kauppatori Marian aukiolle
- Kanavamuseon tehokkaampi hyödyntäminen ja mainostaminen
- Saimaa parasta
- Keskusta pilattu korkealla rakentamisella
- Ei enempää korkeaa rakentamista, Saimaa-näkymiä kaupunkilaisille
Juvakankatu Iu 1/2… Iu 2/3 -> II
Salmannontietä/Toikkalantietä?? ei tule asfaltoida, hirvikolarit kasvavat
Kuka suojelee suomen kieltä?
Hyötiönsaareen roska-astia (Luukkaansalmen sillan jälkeen vasemmalle), ihmiset heittävät roskia kallioiden rakoihin
Hämmäauteensuo on hieno alue, samanlaisia lisää
Rauhaan draamakierros alueen historiasta – tunnelit
Mastotiellä sijaitseva kyläyhdistyksen rantasauna on mieluisa
Lampaita Linnoitukseen
Huhtiniemen leirintäalue tulee säilyttää nykyisellä paikalla ja sitä tulee kehittää matkailun kannalta, mutta luonnon ehdoilla
70-luvun pikkumökit voisivat päivitettyinä olla matkailuvaltti kaiken nähneille viiden tähden turisteille
Alueelle suunniteltu pilvenpiirtäjähotellijuttu olisi syytä miettiä uusiksi sekä paikkansa että toteutuksensa puolesta
Ei rantatörmälle, vaan nykyisen 70-luvun hostellin paikalle lähelle bussipysäkkejä
Rakennusmateriaalina voisi käyttää puuta <- puuhotelli ja hirsiaitat saattaisivat kiehtoa urbaaneja turisteja
Aiheesta arkkitehtuurikilpailu
Paikkaa voisi kehittää luontomatkailun/erilaisen matkailun näkökulmasta: rantasauna, uiminen järvessä, kalastuslaituri, murtomaaladut vieressä, patikointi sekä talvisin avanto, pilkkiminen ja hiihtäminen jäällä -> alue mitä sopivin luontomatkailulle, koska paikka hiljainen ja luonnon äärellä
Alueelle myös hostellimajoitusta
Vuokrattavia soutuveneitä satamaan ja rantaraitin läheisyyteen
Yleisiä kalastuslaitureita Lappeenrantaan
Laitureiden yhteydessä onkien ja virveleiden vuokrausmahdollisuus

Valaistus

Valaistus on tärkeä turvallisuuden tunnetta ajatellen, uudet ledit hyviä
Kivisalmentien pyörätie pimeä, valaistusta kaivataan
Ledit eivät riitä valaisemaan Orkoniitynkatu – Skinnarilankatu pyörätietä, lampuissa kohdistusongelma
Sammonlahden jalkapallokentän viereiselle kävelytielle katulamput
Seminaari klo 17-20.20

Aikataulut voivat vielä muuttua, seuraa tilannetta!

Paikka: Kulttuuritila Nuijamiehen elokuvasali

17.00 Tervetuloa

Kimmo Jarva, kaupunginjohtaja

Kimmo Tiilikaisen videotervehdys

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja

17.20 Kimmo Ohtonen.

Kimmo on dokumentaristi ja kirjailija, joka tuli tunnetuksi uituaan Saimaalla 140 kilometrin matkan saimaannorpan hyväksi, http://kimmoohtonen.fi

18.05 Pekka Hämäläinen. 

Pekka on Lappeenrannassa vahvasti juuriaan pitävä, Lohjalla asuva kirjailija, kouluttaja ja terapeutti, http://www.pekkahamalainen.com

Tauko

19.00 Samuli Laita. 

Samuli työskentelee Sitrassa ja hänen erityisalueenaan on kiertotalous, https://www.sitra.fi/ihmiset/samuli-laita

19.40 Mari Ariluoma

Mari on maisema-arkkitehti ja tohtorikoulutettava Aalto yliopistossa, erityisalanaan ekosysteemipalvelut, https://people.aalto.fi

Työpajat ja asukastilaisuudet

Vihreän teemayleiskaavan työpaja

Kaupunkisuunnittelu järjestää Nuijamiehen aulassa työpajan, jossa asukkaat saavat kertoa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään kestävästä liikkumisesta, hyvinvoivasta kaupungista ja vihreästä teknologiasta. Tuloksia hyödynnetään teemayleiskaavan suunnittelussa ja valmistelussa. Tilaisuuden lopuksi myös ympäristötorin muilta toimijoilta saadut palautteet kootaan yhteen.

Ympäristötoimen asukastilaisuus

Ympäristötoimi järjestää Nuijamiehen aulassa osana ympäristötoria asukastilaisuuden teemalla "Suuria aurinkovoimaloita Lappeenrantaan". Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen pohjustaa asukastilaisuutta omalla puheenvuorollaan yhtenä seminaarin puhujista.

Tule paikalle kuulemaan Ilkan puhe, ja siirry sen jälkeen asukastilaisuuteen aulan puolelle!

 

 

Lasten HorisonttiSuursaimaalaiset (002).jpg

Kulttuuritila Nuijamiehen elokuvasali

16.15 Veera Vesipisara

Lapsilla on mahdollisuus tutustua Kulttuuritila Nuijamiehessä pienoisnukketeatteriin, jossa Veera Vesipisara seikkailee Pien-Saimaalla

17.00 Lapsille on tarjolla puuhapiste ja pelipöytä koko ympäristötorin aukioloajan.

Tietoa Horisontti - teemayleiskaavasta

Lappeenrannan kaupunki valmistelee uutta vihreää teemayleiskaavaa, Horisonttia. Kaavan tarkoituksena on tuoda ympäristön kannalta positiiviset ratkaisut osaksi kaupungin jokapäiväistä elämää. Kaavan tarkoituksena on tutkia yleiskaavatasolla esimerkiksi kaupungin viheralueverkostoa sekä yritystoiminnan ja liikenteen näkökulmasta niitä ratkaisuja, joilla pyrimme luomaan muun muassa hiilineutraalin, resurssiviisaan ja jätteettömän tulevaisuuden.

Kaupunki on siirtymässä valtuustokausittain päivittyvään yleiskaavaan, joka käsittelee kulloinkin ajankohtaisia teemoja kaupungin alueella. Horisontti -kaava on näistä neljän vuoden välein laadittavista teemayleiskaavoista ensimmäinen, ja se täydentää voimassaolevia yleiskaavoja.


Ympäristötori klo 17-19.30

Paikka: Nuijamiehen aulakahvila

Nuijamiehen aula muuttuu ympäristötoriksi, jossa paikalliset yhdistykset, järjestöt ja kaupungin eri toimijat esittelevät omaa toimintaansa. Voit esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Nykymarttojen osallistaviin toimintapisteisiin, lainata ympäristöaiheisia kirjoja kirjaston pisteeltä, tutustua vanhoista kirjoista tehtyihin käsitöihin ja ostaa itsellesi luettavaksi tai askarteltavaksi poistettuja kirjoja.

Lisäksi paikalla on mahdollisuus tehdä joulukortteja ja muuta pientä paperiaskartelua kierrätysaiheisista materiaaleista.

Yhteystiedot

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, 040 653 0745

Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen, 040 6530 822

Kaavoitusinsinööri Annamari Kauhanen, 040 575 5590

Seminaareihin ja työpajoihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä

Vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm, 040 663 7753

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus