Valitse taso

Teemayleiskaava

Horisontti -kaavassa käsitellään kaupunkia ympäristön ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta. Muodoltaan se on strateginen maankäytön ohjauksen työkalu, joka tarkentaa ja täydentää voimassaolevia osayleiskaavoja ja ohjaa teemojensa kautta alemman tason suunnittelua. Osa Horisontti -kaavan periaatteista tulee olemaan luonteeltaan enemmän ohjaavia, mutta kaavassa tulee olemaan myös oikeusvaikutteisia elementtejä. Suunnittelun ohjauksen lisäksi kaavan keskeisenä tavoitteena on edistää verkostoitumista ja saada niin kaupunkilaiset kuin muutkin osalliset sitoutettua yleiskaavatyöhön, suunnittelemaan yhteistä tulevaisuutta.

Kaavalla on kolme painopistettä:

1. Hyvinvoiva kaupunki – mm. viher- ja sinialueet, ekologia, virkistys, hiljaiset alueet
2. Kestävä liikkuminen – mm. pyöräilyverkosto, kävelykeskusta, julkinen liikenne, logistiikka
3. Puhdas teknologia – mm. ympäristöalan yritykset, energiantuotanto, jätehuolto, kiertotalous

90D8B0BF-DBD6-475D-8785-8F22F0C4CE9A.JPEG

Hyvinvoiva kaupunki

Vihreä kaupunki on hyvinvoiva kaupunki. Kaavassa määritellään muun muassa kaupungin viheralue- ja ekologinen verkosto sekä panostetaan lähimetsien ja virkistysalueiden helppoon saavutettavuuteen. Kaava mahdollistaa kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn tehostamisen. Kaupungin liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ja kehittämistarpeet kartoitetaan yhdessä ympäristön ekologisen kestävyyden kanssa.

Hyvinvoiva kaupunki käsittää mm. seuraavat teemat:

• yhtenäinen ja monipuolinen viheralueverkosto ja sen kehittäminen
• ekologinen verkosto ja sen vahvistaminen
• luonnonmonimuotoisuuden edistäminen
• Saimaan suojelu, erityisesti Pien-Saimaan osalta
• hulevedet, tulvavedet ja -riskialueet
• pohjavedet

 

Puhdas teknologia

Puhdas teknologia on älykkään kaupungin perusta. Se tarkoittaa kaavassa uusiutuvien energiamuotojen entistä laajemman käyttöönoton ja uusien innovaatioiden kehittämisen mahdollistamista osaksi kaupungin energiaratkaisuja. Yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on mm. saada jätteistä materiaalia uusien tuotteiden valmistukseen, joten myös jätteenkäsittelyyn ja materiaalivirtojen hallintaan kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on tehdä kaupungista kestävästi elinvoimainen lopettamalla luonnonvarojen ylikulutus.

Puhdas teknologia käsittää mm. seuraavat teemat:

• uusiutuvan energian tuotannon painopistealueet ja mahdollisuudet
• teknologiayritysten painopistealueet, vihreät yrityskylät
• kiertotalous

Kestävä liikkuminen

Toimiva joukkoliikenne ja houkutteleva pyöräilyverkosto ovat osa kestävää liikennettä. Kaava luo osaltaan edellytykset julkisen liikenteen verkostojen parantamiselle ja houkuttelevuuden lisäämiselle mahdollistaen samalla uudet liikkumismuodot. Keskustan kävelypotentiaalia lisätään. Tavoitteena on turvallinen ja miellyttävä liikkumisympäristö kävelijöille ja pyöräilijöille. Kaavan valmistelussa pyritään mahdollistamaan liikenteen kehittäminen sulkematta pois uusiakaan ratkaisuja.

Kestävä liikkuminen käsittää mm. seuraavat teemat:
• julkisen liikenteen verkostot, joustavan liikkumisen edistäminen
• pyöräilyverkoston kehittäminen, kävelyn edistäminen
• kestävä autoilu – sisääntuloväylät, pysäköintikehät, kävelykeskusta

Hyödyllisiä linkkejä

Greenreality – Lappeenrannan kaupungin ja siellä toimivien yritysten yhteistyöverkosto
www.greenreality.fi/

Urban Infra Revolution – EU:n rahoittama hanke kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen kaupunkirakenteen materiaalintuotannossa.
www.greenreality.fi/urban-infra-revolution-uir-hanke

Ympäristöhallinnon verkkopalvelu – kansallista ja alueellista tilastotietoa, ympäristötietoa ja uutisia.
www.ympäristö.fi

Open ilmasto-opas – opettajille ja ympäristöalan kasvatusta tekeville suunnattu opas ilmastonmuutosta koskevasta opetuksesta eri oppiaineissa.
www.openilmasto-opas.fi/

Kierrätys.info – KIVOn ylläpitämä sivusto, josta löytyvät helposti kierrätyspisteiden sijainnit.
www.kierrätys.info

HyötyHalli – Lappeenrannan kierrätysyhdistyksen ylläpitämä kierrätyskeskus Kivisalmessa.
http://www.hyotyhalli.fi/

Punaisen Ristin Kontti – Lahjoita ja kierrätä ylimääräiset tavarasi seuraavalle käyttäjälle!
https://kontti.punainenristi.fi/lappeenranta

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy – jätteenkeräys ja –käsittely.
http://www.ekjh.fi/palvelut.html

Sitran kiertotalouskäsitteet – Mitä merkitseekään jakamistalous, entä resurssiviisaus? Anna Suomen itsenäisyyden juhlarahaston selittää sinulle.
https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/

Motiva – Vinkkipankki kestäviin valintoihin mm. energiavalinnoissa, rakentamisessa ja asumisessa. https://www.motiva.fi/

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus