Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 
Nimi  Sammontalon asemakaavan muutos 
Sammontalo kaavarajaus.JPG
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Sammontalon toteuttaminen. Alueella suunnitellaan turvalliset ja sujuvat kulkuyhteydet sekä pysäköintipaikat. Kaavalla mahdollistetaan jalkapallokenttien säilyminen. Alueella pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Sammonlahden kaupunginosassa, noin viisi kilometriä Lappeenrannan keskustasta länteen. Suunnittelualue sijoittuu Sammonlahdenkadun, Skinnarilankadun ja Merenlahdentien väliselle alueelle. 
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 19.2.2018 alkaen ( MRL 62§ ja 63§ )

Järjestetyt asukastilaisuudet 7.6.2021 ja 20.9.2021

Sammontalosta 20.9.2021 järjestetyn asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa Lappeenrannan Youtube-kanavalla.

        
Yhteyshenkilöt


Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662 Kaavasuunnittelija: Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi