Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Pormestarin korttelin asemakaavan muutos
 Sijainti kartalla
Tarkoitus Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Pormestarin korttelin kehittäminen osana Lappeenrannan ydinkeskustaa. Kaavalla mahdollistetaan täydentävä asuin-, liike- ja toimistorakentaminen sekä tutkitaan elokuvateattereiden uudelleenkäyttö- ja suojelumahdollisuudet.
Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa, Lappeen Marian kirkon itäpuolella. Niin sanottua Pormestarin korttelia rajaavat Pormestarinkatu, Kirkkokatu, Valtakatu ja Raatimiehenkatu. Asemakaavan muutos koskee korttelin tontteja 55, 56 ja 59-61. Lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluvat Pormestarinkadun katualue ja sen eteläpuolinen puistoalue,
joka on osa Paasikiven puistoa.            

Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 14.2. - 9.3.2018
Kaupunkikehityslautakunta 30.10.2019
Kaupunginhallitus 4.11.2019
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 7.11. - 9.12.2019

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään
9.12.2019 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse
osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11,
53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin
(kaupungintalo, Villimiehenkatu 1 ).
              
             
Kaavamuutoksesta pidettiin asukastilaisuus 20.2.2018.
Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:             
Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889,             
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662 ja
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.            


Liitteet
Kuulutus (340,9 kB)
Kaavaselostus (13,91 MB)
Selostuksen liitteet 1-8 (24,17 MB)
Kaavakartta (241,1 kB)
Varjostettu havainnekuva (496,4 kB)
Havainnekuvat (1,05 MB)
3D havainnekuvat (743,5 kB)
Asemakaavaan liittyvät selvitykset
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus