Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Pormestarin korttelin asemakaavan muutos
 Sijainti kartalla
Tarkoitus Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Pormestarin korttelin kehittäminen osana Lappeenrannan ydinkeskustaa. Kaavalla mahdollistetaan täydentävä asuin-, liike- ja toimistorakentaminen sekä tutkitaan elokuvateattereiden uudelleenkäyttö- ja suojelumahdollisuudet.
Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa, Lappeen Marian kirkon itäpuolella. Niin sanottua Pormestarin korttelia rajaavat Pormestarinkatu, Kirkkokatu, Valtakatu ja Raatimiehenkatu. Asemakaavan muutos koskee korttelin tontteja 55, 56 ja 59-61. Lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluvat Pormestarinkadun katualue ja sen eteläpuolinen puistoalue,
joka on osa Paasikiven puistoa.            

Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 14.2.- 9.3.2018

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 9.3.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.   
             
 Kaavasta järjestetään asukastilaisuus tiistaina 20.2.2018 klo 16.30-18.30 Nuijamiehen aulassa, osoite Valtakatu 39, Lappeenranta. Tilaisuus on avoimet ovet –tyyppinen eli asukkailla on mahdollisuus saapua itselleen parhaiten sopivana aikana. Tervetuloa.
Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:             
Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889,             
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662 ja
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.            


Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus