Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Kinnusentalo
 rajaus nettiin.jpg
Tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on suojella rakennus-historiallisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas Kinnusen talo sekä mahdollistaa täydennysrakentaminen tontilla. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot.
           

Sijainti Asemakaavan muutos koskee 2 Keskustan kaupunginosan korttelin 13 tonttia 46. Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa Kauppatorin pohjoispuolella, Snellmaninkadun ja Valtakadun kulmassa. Alueen sijainti on merkitty punaisella rajauksella karttaan.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta 19.2.2018 alkaen. (MRL 62§ ja 63§ )

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 2.12.2019 – 6.1.2020 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 6.1.2020 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Asemakaavaluonnokseen voi tulla tutustumaan torstaina 19.12.2019 klo 17 – 18.30 välisenä aikana Lounaskahvila El`siin (Snellmaninkatu 8). Tervetuloa !
                                                 

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:             
Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
 

Liitteet
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus