Valitse taso

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen ohjaamiseen ranta-alueilla. Ranta-asemakaavan laatimisesta huolehtii maanomistaja. Ranta-asemakaava käsitellään kuten muutkin asemakaavat. Ranta-asemakaavakartta sekä siihen liittyvä selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatetaan kaupungin hyväksyttäväksi (kaupunkikehityslautakunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto). Kaavan laatimiskustannuksista kaikkine selvityksineen vastaa maanomistaja.

Laadittavan ranta-asemakaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Ranta-asemakaavassa annetaan yksityiskohtaiset määräykset loma-asutuksen ja alueen muun käytön järjestämisestä ranta-alueella. Ranta-asemakaavassa määritellään kortteleiden ja tonttien likimääräiset sijoitukset, rakennusoikeudet, käyttötarkoitukset sekä kulkuyhteydet alueella.

Kaavan laatijan tulee olla jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä kaupunkiin. Tietoja ranta-asemakaavoituksesta saa teknisen toimen kaavoituksen asemakaava-arkkitehdiltä Matti Veijovuorelta, puh. 040 660 5662. Kaavan sisällöstä neuvotellaan myös Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.