Valitse taso

Ohjeita kaavamuutoksen hakijalle


Jos tilan/tontin omistaja tai haltija haluaa asemakaavan muutoksen voimassa olevaan asemakaavaan, hänen on sitä kirjallisesti haettava. Muutosta voi hakea asemakaavamuutos lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on seuraavat tiedot.

muutoskohteen tiedot (kaupunginosa/kortteli/tontti, osoite)
hakijan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus / y-tunnus)
yhteyshenkilön tiedot (jos eri kuin hakija)
muutosesitys (myös kartalla)
perustelut
liitteet (selvitys omistus- / hallintaoikeudesta, ote taloyhtiön hallituksen / yhtiökokouksen pöytäkirjasta, tarvittaessa valtakirja, karttaote)

Ennen hakemuksen jättämistä on syytä keskustella kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voi tiedustella muutoksen aikataulusta, kustannuksista ym. muutokseen liittyvistä asioista.

Kirjallinen hakemus osoitetaan Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan  kaupunkisuunnittelulle ja toimitetaan osoitteella : Lappeenrannan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Hakiessaan hakija sitoutuu maksamaan kaupungille kaupunkikehityslautakunnan hyväksymät asemakaavan- ja tonttijaon muutoksista perittävät maksut . (Kiinteistötoimitusmaksutaksa)