Valitse taso

Asemakaavoitus

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.
Asemakaava osoittaa alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Asemakaavaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavat ja yleiskaavat.

Asemakaava esitetään kartalla ja siihen liittyy selostus ja havainnekuva. Yksittäisen kaavahankkeen etenemistä voi seurata vireillä olevat kaavat sivulta .

Aloitteen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta tekee tavallisimmin kaupunki. Asemakaavan muuttamisesta aloitteen voi tehdä myös maanomistaja. Ranta-asemakaavan laatimisesta huolehtii maanomistaja.

Viereisestä ajantasa-asemakaavat linkistä pääset katsomaan ajantasa-asemakaavaa sekä vireillä olevia kaavahankkeita.
Liitteet