Valitse taso

Lappeenrannan arkkitehtuuriohjelma


Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lappeenrannan arkkitehtuuriohjelman 29.10.2007.

Arkkitehtuuriohjelman tavoitteina ovat rakentamisen laadun nostaminen sekä kaupunkiympäristön rakentamisen ja ylläpidon ohjaaminen paikalliset erityispiirteet huomioiden. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien toimijoiden, kuten viranhaltijoiden, rakentajien ja luottamushenkilöiden tulee sitoutua noudattamaan ohjelmaa. 


Arkkitehtuuritoimikunta pyysi ohjelman valmistelutyön aikana essee-kirjoituksia eri ammattiryhmien edustajilta. Tavoitteena oli hakea usean tyyppisiä näkökulmia Lappeenrannan kaupunkiympäristön identiteetistä. Erityisesti toimikunta toivoi kannanottoja ympäristön erityispiirteistä, sen vahvuuksista ja heikkouksista. Aihetta toivottiin tarkasteltavan kaupungin historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta sekä osana Kaakkois-Suomea ja Eurooppaa. Esseiden kirjoittajiksi valittiin Eija-Hilkka Anttila, Aimo Vuorinen, Mikko Heikkilä ja Topi Anti Äikäs. Alla olevan linkin kautta pääset lukemaan esseitä. 

Näkökulmia Lappeenrannasta - Arkkitehtuuriohjelman esseet