Valitse taso

Sammontalo lähiöhanke logo.jpg

Mukavaa kun löysit Suur-Sammonlahden lähiökehittämishankkeen nettisivuille!

Täällä voit tutustua Sammontalo - Meijän yhteinen -lähiökehittämishankkeen laadintaan, siihen mitä on jo tapahtunut, missä mennään nyt ja mitä on vielä tulossa.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa Sammonlahden suuralueen, eli Sammonlahden ohella myös Skinnarilan ja Kourulan vahvuuksia ja haasteita, joiden pohjalta aluetta lähdetään kehittämään entistä viihtyisämmäksi ja vetovoimaisemmaksi. Hankkeen aikana kohteita aletaan rakentamaan ja perusparantamaan, mutta lisäksi laaditaan kehittämissuunnitelma, joka ohjaa alueen muutosta pidemmällä aikavälillä.

Suur-Sammonlahti ja tuleva Sammontalo ovat meijän yhteisiä, minkä vuoksi niitä suunnitellaan ja tehdään yhdessä alueen asukkaiden ja yrittäjien sekä kaupungin eri toimialojen kanssa eri ikä- ja käyttäjäryhmät huomioiden. Viimeisin aineisto löytyy sivun yläreunasta Valmis aineisto -välilehdeltä.

 Tervehtien

Kaupunkisuunnittelun väki

#lähiöohjelma

Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022

Sammonlahden suuralueen lähiökehittämishanke Sammontalo - Meijän yhteinen, kuuluu Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022 hankkeisiin. Ympäristöministeriön lisäksi siihen osallistuvat oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Rakentamistoimenpiteisiin on saatu ARA:n rahoitusta vuosille 2020 - 2022.

 

Ajankohtaista

Kesän aikana sähkökaappeihin ja muihinkin kohteisiin
haetaan taiteilijoita ja taideopiskelijoita Kaakon taiteen
ideahakujen kautta. Käy tutustumassa Kaakon taiteen verkkosivuihin ja seuraa hakua sieltä.

Jakokaapit ja muuntamot äänestyksen tulokset on julkaistu. Äänestystulokset löydät Valmis aineisto -välilehdenkautta. 

Sammontalon asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.4.2022. Lisätietoja kaavan internetsivuilta: Sammontalon asemakaavan muutos

Toimenpiteet

Lähiökehittämishankkeen yksityiskohtaiset toimenpiteet tarkentuvat hankkeen edetessä. Osa toimenpiteistä suunnitellaan vasta prosessin aikana osallisten näkökulma ja tarpeet huomioiden.

Pieni kävelysilta vehreässä puistossa.

Käynnissä olevat toimenpiteet

 • Taidehankkeiden valmistelu. Taidetta tehdään yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun, Kaakon Taiteen kanssa ja Lappeenrannan Energian kanssa.
 • Auringonkukkapellon perustaminen  Skinnarilan Jupiterinpuistoon, lisätietoja täältä.
 • Sammonlahden ranta-alueen kohentaminen 
 • Täydennysrakentamisalueiden kartoitus
 • Kohdekorttien valmistelu. Kohdekorteissa kuvataan alueen kehittämistoimenpiteitä tarkemmin osa-alueittain.
 • XAMK-ammattikorkeakoulun Juvenian tutkimushanke, lisätietoja täältä
 • Puistojen perusparantaminen ja kohentaminen
 • Sammontaloon johtavien liikenneyhteyksien parantamisen suunnittelu
 • Helsingintien kevyen liikenteen väylän parannustyö.

Toteutetut toimenpiteet

 • Nykytilan analyysikartat
 • Lähtötietokysely
 • Tilastollinen tarkastelu eri osa-alueittain
 • Esteettömyyskysely
 • Selvitysraportin sisällön määrittely

Yhteystiedot

Jos sinua askarruttaa jokin hankkeeseen liittyvä asia, niin otathan rohkeasti meihin yhteyttä:

Kaavoitusarkkitehti Sanna Kokko, 040 664 6490

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen, 040 6684499

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Aluerajaus

Suunnittelualueen rajaus opaskartallaSuunnittelualue kattaa suurimman osan Lappeenrannan läntisistä kaupunginosista. Siihen kuuluvat Kuusimäki, Kourula, Lavola, Uus-Lavola, Sammonlahti ja Skinnarila.

Lähiökehittämishanke sosiaalisessa mediassa

Ajankohtaisia aiheita, näkökulmia ja uutisia julkaistaan myös Lappeenrannan kaupungin Facebook -sivuilla ja kaupunkisuunnittelun instagram -sivuilla

Lähiöohjelmaan liittyviin päivityksiin voi tutustua #lähiöohjelma -tunnisteella.