Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusAjankohtaistaRaatihuoneen korttelin arkkitehtuurikilpailu
Palvelut
Valitse taso

Lappeenrannan Raatihuoneen korttelin arkkitehtuurikilpailu

Lappeenrannan kaupunki järjestää yhteistyössä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa suppean yleisen ideakilpailun Lappeenrannan raatihuoneen korttelin suunnittelusta. Kilpailu järjestetään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kilpailuna.

Kilpailutehtävänä on ideoida Raatihuoneen korttelin kehittämis– ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Korttelin eteläosassa sijaitseva seurakuntakeskus ei vastaa seurakuntayhtymän nykyisiä tilatarpeita, ja kilpailijoiden tehtävänä on esittää sen paikalle asuin–, toimisto- ja liikerakentamista. Kilpailulla etsitään eri-laisia toteutusmahdollisuuksia myös korttelin itäosaan, jolle on hyväksytty virastotalon tontin uudisrakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos vuonna 2017. Lisäksi kilpailulla etsitään ratkaisuja piha– ja katualueiden elävöittämiseen, toimintojen kehittämiseen ja korttelin kulkuyhteyksien ratkaisemiseen. Tavoitteena on löytää kaupunkikuvaan ja historiallisen korttelin erityispiirteisiin soveltuva ratkaisu, joka tukee tiiviimmän ja viihtyisämmän keskustarakenteen muodostumista. Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat ei sido kilpailuehdotusten tekemistä. Kilpailuehdotuksia käytetään alueen asemakaavamuutoksen pohjana.

Tutustu Lappeenrannan Raatihuoneen korttelin ideakilpailun voitosta kilpaileviin ehdokkaisiin

Lappeenrannan kaupunki järjesti yhteistyössä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa suppean yleisen ideakilpailun Lappeenrannan Raatihuoneen korttelin suunnittelusta. Ideakilpailu oli avoinna 18.6.–8.10.2018 ja kilpailuohjelman mukaisia kilpailutöitä saapui määräaikaan mennessä yhteensä 63 kappaletta.

Pääset tutustumaan saapuneisiin kilpailuehdotuksiin tästä linkistä.

Lappeenrannan Raatihuoneen korttelin ideakilpailun on voittanut ehdotus ”Tarina”

Nimimerkki ”Tarina” on voittanut Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän järjestämän Lappeenrannan Raatihuoneen korttelin suppean ideakilpailun. Ehdotuksen tekijät ovat arkkitehdit Harri Humppi ja Tatu Rekola.

Raatihuoneen korttelin ideakilpailussa toiseksi sijoittui ehdotus ”Frieze”, ja kolmanneksi ”Piano Nobile”. Ehdotukset "Bellevue" ja ”+” palkittiin lunastuksella. Lisäksi ”Puutarha” ja ”Tällviisii” saivat kunniamainnan.

Tutustu tuomariston arvostelupöytäkirjaan KilpailuarvosteluRaatihuoneenkortteli_verkko.pdf

Lue koko tiedote tästä.

 

Aikataulut

Kilpailu alkaa 18.6.2018 ja päättyy 8.10.2018.

Kilpailuaika päättyy 8.10.2018. Kilpailuehdotusten asiakirjat varustetaan merkinnällä ”Lappeenrannan Raatihuoneen kortteli”. Ehdotukset toimitetaan määräpäivänä klo 16:00 mennessä alla olevaan osoitteeseen tai jätetään postin tai vastaavan kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi samana päivänä. Päivämäärän on käytävä ilmi lähetyksestä tai se on voitava tarvittaessa todistaa. Lappeenrannan kaupunki / Kaupunkisuunnittelu Villimiehenkatu 1 PL 11 53101 Lappeenranta

Kilpailu ratkaistaan ja tulos julkistetaan maanantaina 4.2.2019

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on tehtävä kirjallisina palkintolautakunnalle tämän linkin kautta 13.8. mennessä.

Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset julkaistaan kilpailun internetsivuilla 27.8.2018 mennessä.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kysymys 1.

Mitä tarkoittaa kilpailuohjelman ilmaisut "Kaupunki varaa mahdollisuuden tehdä kaavatyön toimeksiannon kilpailun voittajan kanssa." ja "Seurakuntayhtymä varaa oikeuden rakennuksen toteutussuunnittelun tilaamiseen kilpailun voittajalta.".

Tehdäänkö kilpailun seurauksena jatkotoimeksiantoja? Kyllä / ei?

Mahdollisesti, mutta tilaajat eivät kuitenkaan sitoudu jatkotoimeksiantoihin.

Tehdäänkö toimeksiannot kilpailun tulokseen sidottuina suorahankintoina?

Jos tilataan, niin kyllä.

Kysymys 2.

Mikä on kilpailun hankintalain 29§ mukainen ennakoitu kokonaisarvo (palkintosumma + hankinta 1 + hankinta 2)?

Kokonaisarvoa ei ole arvioitu, mutta hankinta ylittää hankintalain 29§ mukaisen kynnysarvon.

Kysymys 3.

Could we submit the documents in English?

No.

Kysymys 4.

Q.01- Can any EU country member participate in this competition.

Yes, but documents must be in Finnish.

Q.02- Does the entry have to be in Finnish or the language can be English?

Only in Finnish.

Q.03- Do we need to register in order to participate in the competition, if yes then how?

No, you don´t have to register.

Q.04- Can you please clarify the submission requirement (number of presentation boards and its sizes)?

Check the competition program, page number 29. 

Kysymys 5.

Näkymässä Kauppakadulle Raatihuone ilmeisesti pari metriä väärässä korossa, mikäli on luottaminen alueesta tehtyihin lasermittauksiin.
Onko mahdollista vaihtaa liitemateriaaliin päivitetty kuva?

Suunnittelualueen maasto laskee sekä itään että pohjoiseen. Kuvassa esitetyt korkoluvut tarkoittavat Kauppakadun keskiviivan korkoja eikä niitä siten ole tarpeen muuttaa.

Kysymys 6.

Kilpailuohjelmassa on ilmoitettu Armadan korttelin kaavamuutoksesta. Kortteli on kilpailualueen välittömässä läheisyydessä ja siten merkittävä tekijä Raatihuoneen korttelin suunnittelussa. Olisiko mahdollista saada jotakin materiaalia tähän kaavamuutokseen liittyen, kuten räystäslinjoja/korkoja.

Armadan korttelin asemakaavamuutoksesta ei ole vielä käytettävissä luonnosmateriaalia. Kilpailija saa halutessaan esittää Armada kortteliin mieleistään räystäslinjaa/korkoa, mutta se ei vaikuta kilpailun arvosteluun.

Kysymys 7.

Kuinka monta autopaikkaa tulee uuteen maanalaiseen pysäköintii varata uudisrakennusten autopaikkojen lisäksi? Nykyinen parkkihalli sisältänee korttelin muiden rakennusten autopaikkoja ja nämä olisi varmasti hyvä ottaa huomioon uuden parkkihallin autopaikkojen kokonaismäärässä?

Korttelin itäosassa voimassa olevassa asemakaavassa suojellun As oy Keisarinkodin (tontti 4) autopaikoista tulee sijoittaa vähintään 17 kpl tontille 5. Tonttien 4 ja 5 autopaikat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kyseisille tonteille. Autopaikkojen kokonaismäärän tulee olla kilpailuohjelmassa esitettyjen normien mukainen. Kilpailijat voivat ratkaista autopaikkojen jakautumisen eri tonteille oman harkintansa mukaan. Kilpailuohjelman mukaisesti uudisrakennuksen autopaikkoja voidaan sijoittaa myös kilpailualueen ulkopuolelle yleisiin pysäköintilaitoksiin.

Kilpailualueen sijainti ja laajuus

Kilpailualue, jonka pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria, sijoittuu Lappeenrannan ydinkeskustaan ja käsittää Raatihuoneen korttelin sekä sitä ympäröivät katualueet. Suunnittelualueella sijaitsevat Lappeenrannan raatihuone siipirakennuksineen, seurakuntakeskus, seurakunnan toimistorakennuksena toimiva entinen pankkirakennus, asuinkäytössä oleva entinen rikkihappotehtaan pääkonttori ja entinen virastotalo. Lisäksi kilpailualueeseen sisältyvät Koulukatu Raatihuoneen korttelin eteläpuolella, Kauppakatu länsipuolella, Raastuvankatu pohjoispuolella ja Kirkkokatu itäpuolella. Kauppakadun kävelypainotteisen katualueen toisella puolella sijaitsee uudistumassa oleva kauppakeskus Armadan tontti. Idässä alue rajautuu Lottapuistoon ja sen eteläpuolella olevaan suojeltuun Lagerstamin taloon.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 55 000 euroa seuraavasti:

I palkinto 20 000 euroa

II palkinto 15 000 euroa

III palkinto 10 000 euroa

Lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5 000 euroa.

Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 %palkinnoista. Kilpailun palkinnoille haetaan verovapautta.

Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestävät Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä.

Palkintolautakunta

Lappeenrannan kaupungin nimeäminä edustajina:

Pasi Leimi, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja

Joonas Grönlund, Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja

Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti

Matti Veijovuori, asemakaava-arkkitehti

Kimmo Hautamaa, kaavoitusarkkitehti

Lappeenrannan seurakuntayhtymän nimeäminä edustajina:

Kari Virtanen, talousjohtaja

Antti Erämo, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

SAFA:n nimeäminä edustajina

Simo Paavilainen, arkkitehti SAFA

Sakari Mentu, arkkitehti SAFA

SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisia ammattijäseniä ovat Simo Paavilainen, Sakari Mentu, Maarit Pimiä, Matti Veijovuori ja Kimmo Hautamaa.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelun vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm (mikko.holm@lappeenranta.fi).

Palkintolautakunta voi halutessaan kuulla myös muita ennalta nimeämättömiä asiantuntijoita muun muassa Etelä-Karjalan museosta ja seurakuntayhtymästä arvioidessaan ehdotusten toteutettavuutta, toiminnallisuutta, taloudellisuutta tai kaupunkikuvallista soveltuvuutta. Asiantuntijat eivät osallistu arvosteluun.

Kaupunkilaiset pääsevät myös kertomaan kilpailutöistä omat mielipiteensä.

Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille.

Aineisto

Kilpailuohjelma

RaatihuoneenKortteliKilpailuohjelma.pdf 

Aineisto

Aineisto

Koko aineiston koko on 330mt ja se on ladattavissa yhtenä pakettina yllä olevasta linkistä. Linkistä avautuu ikkuna M-Files -palveluun, josta tiedosto on mahdollista ladata.

Voit halutessasi ladata liitteen 6 kuvat täysikokoisena tästä linkistä. Tiedoston koko on 830mt

 

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus