Valitse taso

Puurakentamista edistetään yhteistyöllä

Puuhanke tarvitsee tuekseen eri osa-alueiden asiantuntijoita! Jokainen kaupungin asukas on oman elämänsä kokemusasiantuntija. Tämän vuoksi haluamme kuulla mahdollisimman monia eri käyttäjäryhmiä ja rakentamisen, rakennuttamisen, suunnittelun sekä rakennusten ylläpidon ammattilaisia, sillä jokainen näkee ja kokee asuinympäristönsä omalla tavallaan.

Puurakentamisen kehittämishankkeen yhteydessä järjestetään erilaisia työpajoja ja verkkokyselyitä. Näissä tilaisuuksissa Siulla on mahdollisuus saada oma äänesi kuuluville ja voit vaikuttaa osaltasi asumisen ja Lappeenrannan tulevaisuuden näkymiin.

Tältä sivulta löydät tietoa työpajojen, kyselyiden ja muiden tapahtumien ajankohdista. Pysy kuulolla, niin pääset osallistumaan Lappeenrannan puurakentamisen kehittämiseen.

Tervetuloa mukaan! 

Osallisuus on keskeinen teema läpi hankkeen ja osa toimenpiteistä luodaan ja muokataan vasta prosessin aikana osallisten näkökulma ja tarpeet huomioiden. Tavoitteena on edetä kyselyiden ja työpajojen kautta suunnitteluun ja sen jälkeen varsinaiseen toteutukseen. Varsinaisista asemakaavoista ja niiden edistymisestä sekä asukastilaisuuksista tiedotetaan kaupunkisuunnittelun nettisivuilla, kun se on ajankohtaista. 

Työn alla nyt

Jatkamme hanketyötä työpajojen ja kyselyiden pohjalta jalostaen pilotti -hankkeiden suunnitelmia eteen päin ja koostaen hankeraporttia. Hankeraportti julkistetaan, täällä hankesivuilla sen valmistuessa, alkuvuodessa.

Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Pilotti -kohteiden asemakaavatyö jatkuu hankkeen jälkeen.

Verkkokyselyt

Kyselyt ovat päättyneet. Erilliset kyselyt järjestimme asukkaille, puualan toimijoille, suunnittelijoille, rakennusliikkeille ja isännöitsijöille. Kiitos kaikille vastanneille!

 

ººº

Asukkaille järjestettiin kyselyn yhteydessä arpajaiset. Arvoimme vastanneiden kesken 17.2.2022 leffalippuja ja Lappeenranta-aiheisia palkintoja. Palkintoja oli yhteensä kuusi kappaletta ja palkinnon voittajia on informoitu henkilökohtaisesti. Onnea voittajille!

 

Kiitos osallistumisesta työpajoihin ja kyselyihin!

Työpajat ja kyselyt järjestettiin etäyhteydellä vallitsevan koronatilanteen takia.

Marraskuu 2022 työpajojen tavoitteena oli havainnoida, keskustella ja pohtia yhdessä mitä ajatuksia, kehitystarpeita Ruoholammen yhteisöllisen puupientalokorttelin sekä Asemantaustan puukerrostalon asemakaavoista herättivät asukas-, sidosryhmä- kuin ammattilasnäkökulmista.

Asukastyöpajaan osallistujien kesken arvotaan leffalippuja joulukuun alkupuolella.  

Tilaisuuksissa tutustuttiin alustaviin asemakaavaluonnoksiin.

Pidetyt työpajat ja kyselyt

2021

Tammikuu
Asukkaat, työpaja/ Puukerrostalo ja pientaloalue

Marraskuu
Puualan toimijat, työpaja/ Puukerrostalo ja pientaloalue
Asukkaat, työpaja/ Puukerrostalo ja pientaloalue
Isännöitsijät, työpaja/  Puukerrostalo ja pientaloalue

Joulukuu
Suunnittelutoimistot, työpaja/ Puukerrostalo ja pientaloalue
Puualan ammattilaiset (rakennusliikkeet), työpaja/ Puukerrostalo ja pientaloalue

2022

Tammikuu
Rakennusliikkeet, työpaja/ Puukerrostalo ja pientaloalue
Isännöitsijät, työpaja/ Puukerrostalo ja pientaloalue

Helmikuu

Asukkaat, työpaja / Puukerrostalo ja pientaloalue
Sisäinen sidosryhmätyöpaja (Lappeenrannan Toimitilat Oy)
Sisäinen sidosryhmätyöpaja (rakennusvalvonta ja pelastuslaitos)

Maaliskuu

Sisäinen sidosryhmätyöpaja (maaomaisuuden hallinta ja kaupunkisuunnittelu).

Kyselyt ovat päättyneet. Erilliset kyselyt järjestimme asukkaille, puualan toimijoille, suunnittelijoille, rakennusliikkeille ja isännöitsijöille.

Marraskuu

Sisäiset sidosryhmätyöpajat (Lappeenrannan Toimitilat Oy, maanomaisuudenhallinta, rakennusvalvonta ja pelastuslaitos sekä Kadut ja ympäristö yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa).

Asukastyöpaja

Ammattilaistyöpaja

 

Lisätietoja työpajoista ja osallisuudesta

Vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm, 040 663 7753

Puunlatvan keltaisissa syksyn väreissä