Valitse taso

Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa

Puurakentamisen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä puurakentamisen määrää Lappeenrannassa sekä parantaa puualan yritysten toimintaedellytyksiä kaavoituksen keinoin yhdessä alueen yrittäjien kanssa.

Toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään Lappeenrannan kaupungin puurakentamista ohjaavia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, rakentamistapaohjeita sekä tontinluovutusehtoja yhdessä kaupungin ja puualan toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa käynnistetään kahdessa eri mittakaavassa olevien asemakaavamuutosten laatiminen, joiden tavoitteena on mahdollistaa pientalokorttelin ja puukerrostalojen toteutuminen Lappeenrantaan. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelun, maaomaisuuden hallinnan, rakennusvalvonnan sekä Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen ja Kaakkois-Suomen puualan toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

 

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus