Palvelut
Valitse taso

Valmiit materiaalit

Täältä löydät kehittämissuunnitelman edetessä valmistuneet materiaalit.

Aloitusvaiheessa eniten keskustelua herättivät:

  • Julkinen liikenne, pysäköinti ja pyöräilyreitit
  • Kävelykeskusta
  • Viherverkosto
  • Aluerajaus
  • Ydinkeskustan sijainti
  • Tyhjenevät liiketilat
  • Asemanseudun ja keskustan liittyminen toisiinsa.

Nykytilan analyysikartat

Kaupunkimme nykytilaa on tarkasteltu erilaisten analyysikarttojen avulla. Niissä on huomioitu rakennetun ympäristön ohessa muun muassa viherympäristö, kaupan toiminnot ja keskustassa vuoden aikana olleet tapahtumat.

Nykytilan analyysikartat syksy 2019.pdf

 

 

Työpajojen ja kyselyjen antia

Aloitusvaiheen kyselyissä ja työpajoissa saatu palaute ja keskusteluissa esille nousseet aiheet on koottu alla oleviin vihkosiin.

Kaupunkikehityslautakunnan tavoitetyöpaja.pdf

Asukastyöpajojen koonnit Aloitusvaihe.pdf

Kesäkyselyn2020_koonti.pdf

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus