Valitse taso

Meijän Cityn ehdotus on kaupunkikehityslautakunnan hyväksyttävänä 16.6.2021.

 

Kehittämissuunnitelma on nyt loppusuoralla ja kaupunkikehityslautakunta käsittelee suunnitelmaehdotuksen 16.6. kokouksessaan.

Alta löydät suunnitelmaehdotuksen kartat, kehittämiskortit ja muut liitteet.

Työpajojen ja kyselyjen antia

Aloitusvaiheen kyselyissä ja työpajoissa saatu palaute ja keskusteluissa esille nousseet aiheet on koottu alla oleviin vihkosiin.

Kaupunkikehityslautakunnan tavoitetyöpaja.pdf

Asukastyöpajojen koonnit Aloitusvaihe.pdf

Kesäkyselyn2020_koonti.pdf

Luonnosvaiheen kuuleminen

Kaupunkikehityslautakunnan työpajan Menti-kyselyn yhteenveto

Nykytilan analyysikartat

Kaupunkimme nykytilaa on tarkasteltu erilaisten analyysikarttojen avulla. Niissä on huomioitu rakennetun ympäristön ohessa muun muassa viherympäristö, kaupan toiminnot ja keskustassa vuoden aikana olleet tapahtumat.

Nykytilan analyysikartat syksy 2019.pdf

 

 

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus