Valitse taso

Meijän City - Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma

Olemme aloittaneet Lappeenrannan kaupungilla Meijän City -keskustan kehittämissuunnitelman valmistelun. Sen tarkoituksena on selvittää ja tuoda esiin alueen vahvuuksia sekä kehittämiskohteita. Lisäksi haluamme kerätä ja tuoda esiin uusia ideoita tulevaisuuden yhteisen kaupunkikeskustan luomiseksi. Tulevaisuudessa kehittämissuunnitelma muuttuu suunnitelmasta oikeaksi todellisuudeksi, sillä sen tuloksia hyödynnetään asemakaavoituksen ja erilaisten palveluiden kehittämisen tukena.

Yhteisen kehittämissuunnitelman tekeminen ei onnistu yksin, vaan tarvitsemme siihen kaupungilla kaikkien asukkaiden apua. Sen vuoksi kehittämissuunnitelman ydinajatuksena on tehdä toiminnasta mahdollisimman avointa ja tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus tulla mukaan ja vaikuttaa siten tulevaisuuden keskustan rakentumiseen. Lopputuloksena syntyy yhteinen kehittämissuunnitelma, jota hyödynnetään kaupungin kehittämisessä asemakaavoituksen ja toteuttamisen tukena.

Järjestämme kehittämissuunnitelmaa varten erilaisia työpajoja läpi vuoden, joissa kysymme asukkaiden, yrittäjien ja yhdistysten näkökulmia ja ajatuksia Lappeenrannan keskustaan ja sen lähialueisiin liittyen. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen erilaisten kyselyiden kautta. Lapsille ja nuorille järjestetään myös omia kuulemistilaisuuksia, työpajoja ja kyselyitä verkossa, kouluissa sekä lasten ja nuorten kuulemiskanavissa. 

Keskustan kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan kaupunkia monimuotoisena kokonaisuutena, johon kuuluvat liikenteelliset ratkaisut, palveluiden saavutettavuus ja virkeä liike-elämä moninaisine palveluineen. Lisäksi siihen kuuluu näkökulma, jossa kaupunkia tarkastellaan ympäri vuoden tapahtuvana ihmiselämän näyttämönä. Tällöin selvitetään kaupungille ja kaupunkilaisille tärkeitä ja merkityksellisiä viheralueita ja kulkureittejä, erilaisia tapahtumapaikkoja ja kiinnostavia matkailukohteita, keskeisiä ja merkittäviä näkymiä, sekä historiallisia paikkoja.

tervehtien.JPG

kaupsuunvaki.JPG

Ajankohtaista

Näiltä sivuilta löydät ajankohtaisia uutisia keskustan alueen kehittämissuunnitelmaan ja keskustan alueen hankkeisiin liittyen.

Seuraa keskustan kehittämishanketta somessa

Ajankohtaisia aiheita, näkökulmia ja uutisia julkaistaan myös Lappeenrannan kaupungin Facebook -sivuilla ja kaupunkisuunnittelun instagram -sivuilla

Menneet tapahtumat

Kaikille avoin Keskustan kehittämissuunnitelman työpaja, Greenreality Karnevaali, syyskuu 2018

Verkkokysely, pysäköintipaikkaselvitys, syyskuu 2018

Nuorille kohdennettu Keskustan kehittämissuunnitelman työpaja, Kaamospuhallus 2018

Kaupunkikehityslautakunnalle suunnattu kehittämissuunnitelman työpaja, Marraskuu 2018

Kaikille avoin Keskustan kehittämissuunnitelman työpaja, Kulttuuritila Nuijamies, Joulukuu 2018

Yrittäjille suunnattu Keskustan kehittämissuunnitelman työpaja, Kulttuuritila Nuijamies, Joulukuu 2018

Kouluvierailut Kimpisen koululla, Keskustan kehittämissuunnitelman työpaja, Joulukuu 2018

Kouluvierailu Lyseon lukiolla, Keskustan kehittämissuunnitelman työpaja, Joulukuu 2018

Lasten Parlamentin kuuleminen, Keskustan kehittämissuunnitelman työpaja, Joulukuu 2018

Tammistartti, Kaupungin henkilöstölle suunnattu esittely ja työpajatilaisuus tammikuu 2019

Yhteystiedot

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä
puh. 040 653 0745

Vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm,
puh. 040 663 7753

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus