Palvelut
Valitse taso

Kaavoitusohjelma 

 

Kaavoitusohjelma 2023 - 2025

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2023 – 2025. Kaavoitusohjelma käsitellään/hyväksytään kaupunkikehityslautakunnassa 30.11.2022 ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa. 

Kaavoitusohjelma hyväksytään nykyisin kolmelle seuraavalle vuodelle. Kaavoitusohjelmassa on hyväksytty kaupunkisuunnittelun tulevien vuosien työlistalle 104 asemakaavakohdetta sekä 10 yleiskaavakohdetta vuosille 2023-25. Kaavoitusohjelman kohteiden lisäksi käynnistetään vuosittain muutamia muitakin kaavamuutoksia, erityisesti elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi. 


Kaavoitusohjelman 2022-2024 tilannekatsauksessa on esitetty kaavoituskohteiden valmistelutilanne sekä yleiskaavojen että asemakaavojen osalta. Katsaus  hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 7.9.2022 ja se on annettu tiedoksi kaupunginhallitukselle.