Valitse taso

Kaavoitusohjelma 

 

Kaavoitusohjelma 2019 - 2021

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2019 – 2021. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 12.12.2018 ja kaupunginhallituksessa 17.12.2018.

Kaavoitusohjelma 2019-2021 julkaistiin Lappeenrannan kaupungin asukaslehdessä, joka ilmestyi 2.1.2019. Lehti jaettiin joka talouteen Lappeenrannan kaupungin alueella.  

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus