Valitse taso

Kaavoitusohjelma 

 

Kaavoitusohjelma 2018 - 2020

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2018 – 2020. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 29.11.2017 ja kaupunginhallituksessa 18.12.2017.

Kaavoitusohjelma 2018-2020 julkaistiin Lappeenrannan kaupungin asukaslehdessä, joka ilmestyi 30.12.2017. Lehti jaettiin joka talouteen Lappeenrannan kaupungin alueella.