Valitse taso

Joutsenon koulun taidekilpailu

Lappeenrannan kaupunki etsii kaksivaiheisella kilpailulla teosta Joutsenon koulun julkisivuun. Ensimmäisessä vaiheessa jätettävien portfolioiden perusteella valittavilta 2-3 taiteilijalta/työryhmältä pyydetään luonnos, joista kilpailun toisessa vaiheessa valitaan toteutettava teos. Joutsenon koulu otetaan käyttöön elokuussa 2021. 

Portfoliohakuun voivat osallistua kaikki Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alueen ammattikorkeakoulujen kuvataiteen alumnit yksin tai työryhmänä. 

Portfoliohaku kestää 16.12.2020 klo 23.59 asti.

Kilpailun järjestää Lappeenrannan kaupunki ja Kaakon taide koordinoi sitä.

 

Joutsenon koulun uudisrakennus ja taide

Portfoliohaun ja siihen liittyvän luonnoskilpailun kautta Joutsenon kouluun haetaan teosta Penttiläntien julkisivuun. Teoksen toivotaan ilmentävän koulua toimintaympäristönä sekä aluetta, johon rakennus sijoittuu.   

Teos sijoittuu koulukeskuksen uudisrakennukseen. Koulukeskus koostuu uudisrakennuksen lisäksi 1970-luvuilla rakennetuista koulurakennuksista ja vuonna 2014 avatusta päiväkodista. 

Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oyn suunnittelema puuarkkitehtuuria edustava uudisrakennus kehittää Joutsenon koulun toiminnallisesti ja kokonaisvaltaisesti nykyvaatimusten mukaiseksi. Uudisrakennuksen keskustilasta muodostuu oppilaitoksen sydän, kodinomainen ja viihtyisä tila, joka toimii koko koulun olohuoneena. Liikuntatiloissa on huomioitu koulun kasvanut tilatarve. Toteutus mahdollistaa uuden opetussuunnitelman mukaisen oppilaslähtöisen, monimuotoisen ja monialaisen oppimisen sekä toimivat avoimet oleskelu- ja oppimistilat sekä monitilaratkaisut nykyaikaisen koulun sekä ulkopuolisten toimijoiden tarpeisiin. Sisätiloissa näkyy rakennuksen ulkoseinärakenteen puinen CLT-levyrakenne.

Teoksen sijoituspaikka on Penttiläntien puoleisen sisäänkäynnin toisen kerroksen fasadi, jossa se asettuu portaikon ja ulkokäytävätilan eteen. Tilaan asennetaan rakennuksen talotekniikkaa, jonka ei ole tarkoitus näkyä. Teos voidaan asentaa julkisivulevyjen päälle. Julkisivulevyn värin voi valita rakennuksessa käytettyjen värien joukosta, lisäksi levyjä voi maalata. Teos voi kiinnittyä myös suoraan palkkeihin ilman julkisivulevyä, jolloin seinämaisena/peittävänä materiaalina voi käyttää esim. reikälevypaneelia. 

Luonnoshaun kautta valittu teos asennetaan paikoilleen heinäkuussa 2021. 

Joutsenon koulu – kasvun ja oppimisen talo, kylän kupeessa, pellon reunalla

Joutsenon koulussa opiskelee noin 730 oppilasta ja 90 opettajaa. Joutsenon koulu on yhtenäiskoulu, jossa toimivat 1.- 9. luokat ja esikoulu. Joutsenon kouluun kuuluu myös Ravattilan ja Parjalan toimintayksiköt, joissa on opetusta 1.-6. vuosiluokilla.

Joutsenon yhtenäiskoulussa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus yksilölliseen kasvu-, kehitys- ja oppimisprosessiin, osana turvallista yhteisöä ja yhteisöllistä ilmapiiriä. Toimintaamme ohjaa koulun arvot. Ne ovat oppiminen, välittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Lähde: https://joutsenonkoulu.fi/

Joutsenon koulussa opetusta kehitetään rohkeasti perinteistä koulujärjestelmää joustavammaksi. Luomme puitteet, joissa erilaisten ja eri-ikäisten lasten yhdessä oppiminen on mahdollista. Haluamme, että oppilas kokee itsensä merkitykselliseksi. Tämä toteutetaan siten, että opettajat järjestävät  mahdollisuuksia henkilökohtaiseen oppilaan kohtaamiseen. Oppilas saa tunteen, että opettaja tietää, mitä oppilas on tekemässä ja millaisten haasteiden kanssa oppilas työskentelee. Opettaja on ystävällinen ja kannustava. Oppilas voi kokea tasavertaisuutta ja arvostusta.

Opetusmenetelmiä sovelletaan ja kokeillaan rohkeasti. Opetusmenetelmissä suositaan yhteisöllisiä, toiminnallisia sekä yksilöllistä oppimistyyliä kunnioittavia tapoja järjestää opetusta. Arvostamme oppilaan mahdollisuutta yksilölliseen etenemiseen, mutta emme halua unohtaa yhteisöllisyyden merkitystä. Tavoitteena on rakentaa kaikille koulupolku, joka mahdollistaa yksilöllisen oppimisen yhdessä.

Joutseno

Joutseno on ollut osa Lappeenrannan kaupunkia vuodesta 2009. Se on kaupungin toiseksi suurin taajama runsaalla 6000 asukkaalla. Joutsenon historia ulottuu kauas, omana pitäjänä se löytyy maakirjoista jo vuonna 1639. Joutsenossa vahva maalaispitäjän tausta yhdistyy pitkiin teollisiin perinteisiin: Saimaan rannalle syntyivät Pulpin sellutehdas ja Honkalahden saha jo 1900-luvun alussa.

Joutsenolle on leimallista vahva paikallisidentiteetti erilaisine kotiseututapahtumineen ja perinteineen.
Joutsenon kotiseutuvaakunan kuva-aihe, punaisella taustalla uiva hopeinen joutsen, on peräisin pitäjän sinetistä ja viittaa paikan nimeen.

Koulu sijaitsee entisessä Joutsenon kuntakeskuksen rakennusympäristössä. Koulukeskuksen lounaispuolella on urheilukeskus ja  pohjois- sekä eteläpuolella on pientaloasutusta ja itäpuolella peltomaisema, joka on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylä). Entisen kunnan pinta-alasta noin kolmannes oli vesistöä ja kuntaan kuului laaja saaristoalue.

Budjetti

Teoksen toteutukseen on varattu enintään 38 000€ (alv 0%). Summa sisältää taiteilijapalkkion, teosmateriaalit, toteutuksen, kuljetuksen, kiinnityksen, asennuksen ja mahdollisen valaistuksen sekä jos käytetään julkisivulevyjä tai vastaavaa, niiden kustannukset ml. asennus.

Kilpailun aikataulu

1. Hakuaika 18.11.-16.12.2020

2. Kilpailuun liittyvät kysymykset tulee lähettää 30.11.2020 mennessä

3. Valinta jatkoon valituista viikko 1 / 2021 

4. Luonnoshakuvaihe 12.1.- 12.3.2021

5. Julkistus viikko 15 / 2021

6. Teoksen toteutus ja installointi heinäkuu 2021

Portfoliohaku

Kuka voi osallistua

Portfoliohakuun voivat osallistua kaikki Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alueen ammattikorkeakoulujen kuvataiteen alumnit yksin tai työryhmänä. 

Portfolion sisältö

Portfolion tulee sisältää seuraavat asiat:

a) Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), työryhmiltä lisäksi yhteyshenkilö
ja mahdollinen www-osoite

b) Ansioluettelo (max 3 sivua / taiteilija) 

c) Portfolio (3-5 sivua), jossa teokset esitelty kuvin ja lyhyin tekstein, pääpaino uusimmissa teoksissa. Mikäli kyseessä on työryhmän tekemä teos, kerro mikä on oma osuutesi siinä. 

d) Teksti (max 1000 merkkiä), jossa kerrot, miksi haluaisit toteuttaa teoksen Joutsenon kouluun. 

e) Yhteys Kaakkois-Suomeen (asuminen / työskentely / opiskelu / alumni)

Mikäli portfolion muoto tai sisältö ei täytä edellä mainittuja seikkoja tai se saapuu myöhässä, juryllä on oikeus jättää se käsittelemättä. 

Lähettäminen

16.12.2020 klo 23.59 mennessä osoitteeseen: kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi

Yhtenä pdf-tiedostona (max 10Mt), jonka nimeät sukunimi_etunimi (tai työryhmän nimi), otsikoi sähköposti samalla tavalla. 

Valintaperusteet

Hakijan taiteellinen ote on mielenkiintoinen ja soveltuu haettuun kohteeseen, Joutsenon koulun arkkitehtuuriin ja koulun henkeen sekä sen ympäristöön. 

Aiempaa kokemusta toteutuneista julkisen taiteen teoksista ei välttämättä vaadita. Portfolion avulla taiteilija näyttää hallitsevansa työskentelyn taiteen kentällä ja osana rakennettua ympäristöä, osoittaa hallitsevansa työskentelytapaansa liittyvät välineet ja materiaalit sekä yhteistyöprosessit. 

Valitsijat 

Joutsenon koulun taidekilpailun juryyn kuuluvat: apulaisrehtori Anu Urpalainen (Joutsenon koulu), kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä (Lappeenrannan kaupunki), Mikko Hietamies (LATO Oyn edustaja), intendentti Leena Räty (Lappeenrannan taidemuseo), Juho Ojala (Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy), kuvanveistäjä Tiiu Anttinen (Kaakon taiteen edustaja), sihteerinä toimii Anna Vilkuna. Juryä täydennetään kilpailun toisessa vaiheessa. 

Joutsenon koulun oppilailla on merkittävä rooli kilpailun toisessa vaiheessa, kun valitaan toteutettavaa teosta. He ovat jo kertoneet minkälaista teosta kouluunsa toivovat, aineisto löytyy sivulta erikseen ladattavana dokumenttina.

Kysymykset

Portfoliohakuun liittyen voi tehdä kysymyksiä 30.11.2020 mennessä. Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen anna@kaakontaide.fi ja niiden vastaukset julkaistaan nettisivulla 4.12.2020. 

Vastaukset saapuneisiin kysymyksiin

Kysymys: Saanko kuittauksen siitä, että ehdotukseni on vastaanotettu?

Vastaus: Kuittaamme portfoliot vastaanotetuiksi. Mikäli et ole saanut kuittausta 17.12.2020 mennessä, ota yhteyttä kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi.

Kysymys: Tarkoittaako ohjeen c-osion mukainen portfolion pituus työryhmien kohdalla, että  portfoliokokonaisuudessa on yhteensä 3-5 sivua sisältäen kaikkien jäsenten portfoliot, vai esitetäänkö työryhmän molemmilta/kaikilta jäseniltä teoksia 3-5 sivun edestä per jäsen?

Vastaus: Portfolion pituus (C-kohta) on sama 3-5 oli kyseessä yksittäinen taiteilija tai työryhmä. 

 

 

Tietoa kilpailun toisesta vaiheesta

Portfoliohaun perusteella toiseen vaiheeseen valitaan 2-3 taiteilijaa/työryhmää tammikuun alussa 2021. Kullekin toiseen vaiheeseen valitulle maksetaan palautetusta ehdotuksesta luonnospalkkiona 2500€ (ALV 0%). 

Kilpailun toinen vaihe kestää 12.3.2021 asti. Luonnosvaiheeseen valituille toimitetaan luonnoskilpailuohjelma valinnan jälkeen. Heille myös järjestetään tilaisuus, jossa voi tutustua Joutsenon koulun uudisrakennukseen sekä keskustella rakennuksen suunnittelijoiden kanssa. 

Toteutettavaksi valitun teosehdotuksen julkistus tapahtuu viikolla 15. 

Oppilaiden osallisuus kilpailun toisessa vaiheessa

Joutsenon koulun oppilailla on merkittävä rooli kilpailun toisessa vaiheessa, kun valitaan toteutettavaa teosta. He ovat jo kertoneet minkälaista teosta kouluunsa toivovat:

joutsen, koira, ryhmä iloisia lapsia opiskelemassa, väripläjäys, perhosia, ulkoaktiviteetteja, lammas, kotka, susi, hieno kirja, lohikäärme, ei pelkkiä geometrisia kuvioita, abstrakti taideteos, lehmä, hevonen, kenguru, T-Rex, stetosaurus, kameli, kuuluisa/suosittu urheilulaji, ruusuke, poseidon, megalodon, kuningaskobra, panda, kruunu, godzilla, kummitus, Chariza -pokemonhahmo tai erilaisia Pokemon hahmoja, metallisia mopoja (oranssi ja musta), luistelijoita, tyyliltään teos olisi värikäs, auto (jonka etupää tulisi 3D:nä ulos seinästä, graffiti, graffiti aiheena japanilaisia vaaleanpunaisia kirsikkapuita, raketteja, avaruus 3D -teoksena, kettu (oranssi, musta ja valkoinen, kuningaskobra, vihreä sydän ja sininen lintu, iloisia lapsia opiskelemassa, hevonen, susi, kynä, koulukirjoista rakennettu kirkontorni tms rakennus, vanhan koulun kuva, pelkän valkoisen paperin näköinen taideteos, väriä (sininen, pinkki, vihreä, ruskea), valkoinen joutsen, tanssivat tai liikkuvat lapset/ nuoret, metsäaiheinen teos, astronautti katsoo kaukoputkella planeettoja, hieno hedelmämaalaus, vanhanaikainen kukkamaalaus, palloja, henkilöitä tietyissä asennoissa ("ollako vai ei"..), joku maisema, hieno majesteetillinen eläin

 

Lisätiedot

Anna Vilkuna, anna@kaakontaide.fi, 045 144 7755

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus