Valitse taso

Green Leaf -juhlavuoden taidekilpailu

Lappeenrannan kaupunki etsii ideoita toteutettavaksi teokseksi Lappeenrannan keskustaan Paasikivenpuiston alueelle.

Lappeenranta voitti Euroopan komission myöntämän European Green Leaf Award -tittelin ja viettää voittovuotta vuoden 2021 aikana. Kaupungin ja sen kumppaneiden yhteinen Greenreality-toiminta on saanut palkinnon kautta tunnustusta teoista, tahdosta ja kehityksestä.

Kilpailun tavoitteena on löytää ideoita alueelle toteutettavasta paikkasidonnaisesta pysyväisluonteisesta julkisesta teoksesta, joka luo paikalle omaa identiteettiä, lisää viihtyisyyttä ja tuo esiin ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tehtävän työn merkitystä. Taiteilijan toivotaan hyödyntävän teoksessa kierrätysmateriaaleja.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja korkeakoulusta valmistuneet kuvataiteen alumnit yksin tai työryhmänä.

Kilpailun järjestää Lappeenrannan kaupunki.

 

Mikä on Green Leaf?

European Green Leaf Award on Euroopan komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastopolitiikka ja toimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä. Sen tarkoituksena on antaa tunnustusta erityisen paljon ympäristöasioihin huomiota kiinnittäneille kaupungeille. Palkinnon jakoperusteissa painotetaan erityisesti pyrkimyksiä luoda vihreää kasvua ja saada aikaan uusia kestäviä työpaikkoja. 

Kilpailu oli kaksivaiheinen. Ensin kaupungit täyttävät kilpailuhakemuksen, johon listataan kaupungin tekoja useilla eri sektoreilla: ilmasto- ja energia, jätteet ja kiertotalous, kestävä liikenne, luonto ja biodiversiteetti, vesi sekä ilmanlaatu ja melu. Tuomaristo valitsee näiden hakemusten perusteella finalistit.

Kilpailun finaalissa painotettiin kolmea osa-aluetta: kaupungin sitoutumista vihreään kasvuun, kaupunkilaisten kannustamista ja viestintää tavoitteista sekä kaupungin mahdollisuuksia toimia ”vihreänä lähettiläänä”, eli kannustaa myös muita eurooppalaisia kaupunkeja kohti kestävää tulevaisuutta.

Lue lisää Greenrealitystä ja Green Leaf Awardista osoitteessa www.greenreality.fi.

 

Lappeenrannan kaupunki on pidentänyt Paasikivenpuiston taidekilpailun osallistumisaikaa 

Julkaistu 2.7.2021

Lappeenrannan kaupunki on pidentänyt Green Leaf -juhlavuoden kunniaksi järjestettyä taidekilpailua. Alkuperäisenä osallistumisaikana kilpailuun lähetettiin yhteensä kolme ehdotusta. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi palkintolautakunta on päättänyt jatkaa kilpailuaikaa maanantaihin 30.8.2021

Lappeenrannan kaupunki on järjestänyt Green Leaf -juhlavuoden kunniaksi taidekilpailun, joka käynnistyi 10.5.2021. Kilpailun tavoitteena on löytää ideoita Paasikivenpuistoon toteuttavaksi julkiseksi teokseksi, joka sijoitettaisiin pysyvästi puiston alueelle.  

Palkintolautakunnan puheenjohtajan, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan teoksen tarkoituksena on tuoda omaa identiteettiä, lisätä viihtyisyyttä sekä tuoda esiin ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tehtävän työn merkitystä. 

- Kilpailun palkintolautakunta päätti jatkaa kilpailuaikaa, jotta taiteilijoilla on enemmän aikaa valmistella ehdotuksiaan. Jätetyt ehdotukset olivat monipuolisia ja mielenkiintoisia, mutta toivomme kaiken kaikkiaan, että ehdotuksia olisi enemmän. Kilpailun vihreä teema on tärkeä Lappeenrannan kaupungille ja toivomme, että Green Leaf -juhlavuoden taideteoksesta muodostuu merkityksellinen osa Paasikiven puiston hienoa miljöötä, Pimiä jatkaa. 

Kilpailuun jo osallistuneet taiteilijat voivat halutessaan täydentää sekä päivittää omia ehdotuksiaan jatkoajan aikana. Taiteilijoiden tavoitteena on luoda lopputulos, joka vastaa taiteellisen laadun lisäksi kustannuksiltaan sekä tekniseltä toteutettavuudeltaan kaupungin tavoitteita. Taiteilijoiden on myös toivottu hyödyntävän kiertotalouden materiaaleja osana teoksen toteutusta. 

Taidekilpailuun voivat osallistua kaikki Kaakkois-Suomen alueella toimivat ammattitaiteilijat sekä LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alumnit. Tavoitteena on, että toteutettavaksi valittava teos saadaan valmiiksi kilpailualueella kevään 2022 aikana.  

Ainutkertainen mahdollisuus tuoda näkyväksi vihreitä arvoja 

-Kilpailu tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden taiteilijoille tuoda näkyväksi taiteen keinoin kestävää kehitystä, ekologisuutta ja ilmastomuutokseen liittyviä pohdintoja. Odotamme mielenkiinnolla miten taiteilijat muotoilevat laajan teeman aiheita taiteen muotoon, Pimiä tuumaa. 

Lappeenrannan kaupunki palkitsee kolme sijoittunutta yhteensä 6000 euron suuruisella palkinnolla. Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja kilpailuun osallistuneille. Ehdotusten arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota niiden teemaan ja ideaan, taiteellisuuteen, ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. 

Kilpailuohjelmaan voi tutustua tämän linkin kautta.

Lisätietoa 

Palkintolautakunnan puheenjohtaja, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745, maarit.pimia@lappeenranta.fi 

Kustannukset ja toteutus

Teoksen tai teosten toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat 30 000€. Kokonaiskustannukset käsittävät taiteilijapalkkion sekä teoksen toteuttamisesta, materiaaleista ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset.

Taiteilijan ei tarvitse esittää kilpailuvaiheessa laskelmaa materiaalien kustannuksista, mutta hänen tulee varautua jatkosuunnitelmissa kehittämään teosta niin, että kokonaiskustannukset eivät ylity.

Toteutettavan teoksen jatkotyöstämisessä taiteilija kehittää luonnostaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa, niin sen lopputulos vastaa taiteellisen laadun lisäksi kustannuksiltaan ja tekniseltä toteutettavuudeltaan tilaajan tavoitteita.

Lappeenranta voitti Euroopan komission myöntämän European Green Leaf Award -tittelin ja viettää voittovuotta vuoden 2021 aikana, jonka aika myös teoksen tulee olla toteutettuna kilpailuohjelmassa kuvatulle kilpailualueelle. Tavoitteena on, että teos valmistuu kesän/syksyn 2021 aikana.

 

Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 6 000 € seuraavassa sijoitusjärjestyksessä:

1. 3 000 €
2. 2 000 €
3. 1 000 €

Palkinnot eivät ole verovapaita.

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti. Palkintolautakunta voi myös halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Palkinnoiksi ilmoitettu summa jaetaan, jos kilpailuun on jätetty vähintään palkintojen lukumäärää vastaava määrä ehdotuksia. Jos kilpailuun hyväksyttyjä ehdotuksia on vähemmän kuin palkintoja, palkintolautakunnalla on oikeus harkita, mitkä palkinnot se jakaa.

Teoksen tilaamiseen johtaessaan palkinto katsotaan osaksi taiteilijapalkkiota. Jatkokehittämisestä ja toteutuksesta tehdään erillinen sopimus.

Arviointi

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotuksen teemaan ja ideaan, taiteellisuuteen, ajanmukaisuuteen sekä sen toteutus- ja kehityskelpoisuuteen.

Ehdotuksen tulee olla nimenomaan kilpailukohteeseen suunniteltu teos, eli se ei saa olla aiemmin julkistettu. Muuten teos voidaan hylätä.

Palkintolautakuntaan kuuluvat Lappeenrannan kaupungilta kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen, Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi, viestintäjohtaja ja 2. kaupunginsihteeri Alina Kujansivu sekä alueen taiteilijoiden edustajat.

Lisäksi palkintolautakunta voi käyttää työssään asiantuntijoita, jotka eivät kuitenkaan osallistu taiteelliseen arviointiin.

 

Kilpailuehdotusten lähettäminen ja aikataulu

palkintolautakunta on päättänyt jatkaa kilpailuaikaa maanantaihin 30.8.2021 klo 23.59 saakka. Ehdotukset tulee lähettää osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi

Kilpailu alkaa 10.5.2021 ja päättyy 21.6.2021 klo 23.59. Ehdotukset tulee lähettää osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi.

Ehdotuksen tulee koostua yhdestä pdf-tiedostosta (kooltaan enintään 10 Mt), jonka nimenä on käytetty nimimerkkiä. Jos teoksen havainnollistamisessa on hyödynnetty jotain muuta mahdollista esitystapaa, kuten videota, tulee siihen liittyvän linkin ilmetä myös pdf-dokumentista.

Yksi kilpailija tai ryhmä voi jättää useampia ehdotuksia, mutta kukin ehdotus pitää lähettää erillisenä tiedostona ja erillisellä nimimerkillä.

Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen ehdotus voidaan poistaa kilpailusta.

Kilpailuun liittyvät kysymykset

Kysymykset tulee laittaa sähköpostilla osoitteeseen mikko.holm@lappeenranta.fi 4.8.2021 mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 9.8. mennessä kilpailun internet-sivuilla.

Saapuneet kysymykset ja vastaukset:

Kysymys: Jos teokseen tulee istutuksia onko kasvien oltava helppohoitoisia ja monivuotisia vai onko kaupunki kiinnostunut ylläpitämään teoksessa olevia istutuksia muun alueen hoidon yhteydessä? 

Vastaus: Teos sijoittuu puistoalueelle ja siinä voi olla moni- ja yksivuotisia istutuksia ja kasvillisuutta. Teoksen yksityiskohdista neuvotellaan tarkemmin mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kysymys: Haluaako kaupunki, että teos on näkyvillä ympärivuotisesti, vai voiko se olla maa tasoon sijoittuva ja reliefimäinen kuva, joka toki peittyy talvikautena? 

Vastaus: Teos voi sijaita maantasolla ja peittyä talvikautena.

Kysymys: Saako teoksessa olla liikkuvia osia, jos siitä tulee kineettinen?

Vastaus: Teoksessa saa olla liikkuvia osia. Teos sijoittuu kuitenkin julkiselle paikalle ulkotiloihin, jonka vuoksi teoksen kestävyyteen tulee kiinnittää huomiota.

Kysymys: Voiko kilpailuun osallistua useammalla teoksella?

Vastaus: Kyllä voi. Lähetä jokainen teosehdotus omana sähköpostinaan ja varusta ne kilpailuohjelmassa annetuilla tiedoilla.

 

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Nimimerkki

2. Lyhyt kirjallinen kuvaus teoksesta, jossa on teoksen nimi, sisältökuvaus, teoksen koko, tarkempi sijoittuminen kilpailualueelle ja taiteilijapalkkion määrä.

3. Enintään kuusi kappaletta luonnos- ja/tai havainnekuvia teoksesta. Taiteilija voi halutessaan hyödyntää esitysmuotona myös lyhyttä videota, jos se tukee teoksen havainnollistamista.

Lähetyssähköpostissa tulee olla tekijän/tekijöiden nimet ja yhteystiedot, sekä lyhyt selvitys Kaakkois-Suomessa toimimisesta, opiskelusta tai aiemmasta opiskelusta.

Kilpailualue

Alue sisältää Vapaudenaukion ja Paasikivenpuiston, jotka rajautuvat idässä Lappeenkatuun ja lännessä Kirkkokatuun. Kilpailualueen pohjoispuolella alue rajautuu Pormestarinkatuun, jonka jälkeen Paasikivenpuistoa reunustavat Pormestarinkatu 8-10 rakennukset, joihin on vireillä asemakaavanmuutos ja jotka kuuluvat Lappeenrannan kaavoitusohjelman kohteisiin. Alueen eteläpuolella sijaitsevat valtion virasto- ja oikeustalo, Karankulman asuin- ja liiketalo, rakentamaton kerrostalotontti ja Assi Groupin toimistorakennus. 

Tarkempi aluerajaus on osoitettu aineiston kartassa.

Kilpailualueella sijaitsee aktiivisessa käytössä oleva skeittiparkki, taksiasema ja taksien väliaikaiseen pysäköintiin tarkoitettu alue sekä useita eri taideteoksia. Sen lisäksi alueella sijaitsee kilpailualueen alla oleva pysäköintilaitos, johon on käynti kilpailualueella olevista porraskäytävistä.

Kilpailualueen vieressä olevaan Pormestarinkortteliin on vahvistunut asemakaavamuutos, johon on mahdollista tutustua Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Asemakaava mahdollistaa uudisrakentamisen ko. tontilla. Viereinen Viljelytalo on suojelurakennus.

Lisätietoja alueesta löytyy kilpailuohjelman aineistosta.

 

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus ja kilpailusalaisuus

Lappeenrannan kaupungilla on oikeus palkittujen kilpailuteosten julkaisemiseen viestinnässään ja omissa julkaisuissaan.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Ainoastaan palkittujen teosten tekijätiedot julkistetaan palkintolautakunnalle, kun se on ratkaissut kilpailun.

 

Aineisto

Kilpailuohjelma ja kaikki lisäaineisto ovat ladattavissa näiltä kilpailun virallisilta sivuilta.

Aineisto on vapaasti taiteilijan käytettävissä.

Kilpailun aineistoon sisältyvät seuraavat dokumentit: 

Paasikivenpuiston kilpailuohjelma (.pdf)

 Kuvaus alueen ympäristöstä ja historiasta (.pdf)

Kilpailualueen kartta (aluerajauksella) (pdf)