Valitse taso

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelua koskevat yhteydenotot ja tiedustelut puhelimitse tai sähköpostilla

Koronavirustilanteen vuoksi Valtionneuvoston sekä Lappeenrannan kaupungin antamiin ohjeisiin perustuen Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu on siirtynyt etätyöhön 18.3.2020 alkaen.

Asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä kaupunkisuunnitteluun puhelimitse tai sähköpostilla. Kaupunkisuunnittelun yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Nähtäville asetettuihin kaava-aineistoihin voi tutustua poikkeuksellisesti kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros) ja kaupungin internet-sivulla.

Asukastilaisuuksien ja lähtötietokyselyiden osallistumislinkit löytyvät Ajankohtaista-sivulta.

Kaavoihin liittyviä asukastilaisuuksia järjestetään asukkaiden turvallisuus huomioiden esim. ulkona tapahtuvien kaavakävelyiden tai Teams -etäyhteyden avulla. 

Kaavoittajan kahvihetki

Miten Lappeenrantaa tulisi kehittää ja mitä saan rakentaa tontilleni? - Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun kaikille avoimet “Kaavoittajan kahvihetket” jatkuvat taas 27.1.2022 alkaen 

Kaikille avoimiin tilaisuuksiin on mahdollista tulla keskustelemaan itseään kiinnostavista kaupunkisuunnitteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudet järjestetään etätilaisuutena Microsoftin Teams -sovelluksen kautta, jonne on mahdollista kirjautua selaimen kautta lataamatta ohjelmaa omalle koneelle. 

Vapaamuotoisessa tilaisuudessa ei ole mitään ennakkoon valmisteltua esitystä tai teemaa, vaan kaupunkisuunnittelun edustajat ovat vapaasti tavoitettavissa vastaamassa asukkaiden esittämiin kysymyksiin. Tilaisuuden tarkoituksena on tehdä kaupunkisuunnittelua tutuksi ja lisätä asukkaiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

Kevään tilaisuudet järjestetään to 27.1., to 24.2., to 31.3., to 28.4., ja ti 24.5. klo 16–17. 

Tilaisuuksiin voi liittyä tämän linkin kautta

 Liittyminen etänä järjestettäviin asukastilaisuuksiin Microsoftin Teams -ohjelman kautta

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää erilaisiin kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia Microsoftin Teams -ohjelman kautta. Seuraavat ohjeet helpottavat sinua tilaisuuksiin liittymisessä.

1. Napauta sivuilla näkyvää liittymislinkkiä

2. Näet kaksi vaihtoehtoa:

  Lataa Windows -sovellus

  Jatka tällä selaimella

  Avaa Teams -sovellus

 Valitse Jatka tällä selaimella, jotta voit liittyä Teams -kokoukseen verkossa

3. Selain saattaa pyytää lupaa käyttää kameraa ja mikrofonia. Salli käyttö, jotta sinut voidaan kuulla ja nähdä kokouksessa.

4. Kirjoita nimesi

5. Määritä ääni- ja videoasetuksesi

6. Valitse Liity nyt

7. Pääset sisään välittömästi tai siirryt odotustilaan, josta sinut päästetään sisään järjestäjien toimesta

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muista maankäyttösuunnitelmista ja -selvityksistä.

Kaavoituksen yleisenä tavoitteena on ottaa huomioon kaikki kaupunkiyhteisön yleiset tarpeet, eri toimintojen tarvitsemat tontit ja alueet, kestävän kehityksen edellyttämä yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ympäristön laatuvaatimukset. Kaavoituksella luodaan puitteet toimivalle, terveelliselle, viihtyisälle, taloudelliselle ja elinympäristölle. Sen avulla pyritään estämään ympäristöhaittojen syntymistä ja suojelemaan alkuperäistä luontoa sekä rakennettua ympäristöä. Kaavoitus on erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittamista.

Yhden kunnan kaavamuotoja ovat yleiskaava ja asemakaava, joiden laatimisesta vastaa kunta. Yleiskaava voidaan laatia myös useamman kunnan yhteistyönä.

Ranta-alueille pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi voidaan laatia myös ranta-asemakaava, jonka laatimisesta huolehtii maaomistaja. Ranta-asemakaava hyväksytään samalla tavalla kuin asemakaava.

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain, ns. osayleiskaava.

Saapuminen

Kaupunkisuunnittelu sijaitsee kaupungintalon 3. kerroksessa, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta.

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä.

Huomioithan, että tapaamista varten kannattaa varata aika. Kolmanteen kerrokseen pääsee hissillä, ja vahtimestareille tulee mainita saapumisesta. Muutoin hissi ei suostu kuljettamaan ensimmäisestä kerroksesta ylöspäin.