Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViranhaltijapäätökset 30.11.2018 saakka
Valitse taso

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Tällä sivulla julkaistaan ne viranhaltijapäätökset, jotka on tehty ennen 1.12.2018. Tämän ajankohdan jälkeen tehdyt viranhaltijapäätökset nähtävilläoloajan päättymiseen saakka löytyvät tältä sivulta: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Viranhaltijapaatokset-1122018-alkaen

Konsernihallinto:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Kaupunginjohtaja    

§ 49 / 2018 Yleinen päätös, LappeeFest tapahtuma 14.-15.6.2019
Nähtävilläoloaika 19.11.-10.12.2018

§ 50 / 2018 Yleinen päätös, menestyneiden urheilijoiden palkitseminen
Nähtävilläoloaika 19.11.-10.12. 2018

§ 51 / 2018 Yleinen päätös, Lappeenrannan Työväenyhdistys ry:n hakemus vieraanvaraisuuden osoittamisesta joulukonsertin aikana 23.12.2018 sekä kaupungin tervehdyksen esittäjän nimeäminen
Nähtävilläoloaika: 22.11. - 13.12.2018

 

II kaupunginsihteeri

 

Rahoitusjohtaja


Kehitysjohtaja


Strategiajohtaja

§ 4 / 2018 Yleinen päätös, Senioriolympilalaisiin uusia vakiokävijöitä
Nähtävilläoloaika 19.11. - 10.12.2018

 

Tietohallintopäällikkö

 

Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

§ 9 / 2018 Yleinen päätös, Lappeenranta yrityslisä Karnomin Oy, ravintolatyöntekijä
Nähtävilläoloaika 30.11. - 21.12.2018

 

Hyvinvoinnin ja sivistyspalvelujen toimiala:

 

Hyvinvointi ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja

§ 10 / 2018 Hankintapäätös, Liikuntatoimen pienoistraktorin hankinta
Tarjousten vertailutaulukko
Nähtävilläoloaika 30.11. - 21.12.2018

 

Nuorisotoimenjohtaja

 

Kulttuuritoimenjohtaja

 

Teatterin toiminnanjohtaja

 

Opetustoimenjohtaja

§ 92 / 2018 Henkilöstöpäätös, Perusopetuksen rehtorin sijaisen määrääminen ajaksi 1.1. -31.7.2019 Lauritsalan koulu
Nähtävilläoloaika 28.11. - 19.12.2018

§ 93 / 2018 Henkilöstöpäätös, Perusopetuksen apulaisrehtorin sijaisen määrääminen ajaksi 1.1. - 31.7.2019 Lauritsalan koulu
Nähtävilläoloaika 28.11. - 19.12. 2018

 

Varhaiskasvatusjohtaja

 

Rehtorit

§ 7 / 2018 Henkilöstöpäätös, Matematiikan ja tietotekniikan lehtorin sijaisuus Lauritsalan koulu
Nähtävilläoloaika 21.11. - 12.12.2018

Toimintayksikön esimiehet

 

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:

Katuisännöitsijä 

 

 

Kaupunginarkkitehti

 

Kaupungingeodeetti


§ 181/ vuokrasopimukset, tontin 405-25-1-6 vuokraaminen, Lentokenttä
Nähtävilläoloaika 29.11. - 20.12.2018

§ 180/vuokrasopimukset, katualueesta 405-5-9901-0 ja tilasta 405-501-1-0 muodostuvien pysäköintialueiden vuokraaminen Lappeenrannan kaupungin tilakeskukselle
Nähtävilläoloaika: 29.11. - 20.12.2018

§ 177/vuokrasopimukset, tontin 405-11-44-1 vuokrasopimuksen jatkaminen
Nähtävilläoloaika: 21.11. - 12.12.2018

§ 176/vuokrasopimukset, tontin 405-63-12-3 vuokrasopimuksen jatkaminen
Nähtävilläoloaika: 21.11. - 12.12.2018

 
Kaupungininsinööri

§ 95/hankintapäätös, Liikennöintisopimus, kutsuohjattu linjataksiliikenne Allegron ja Tolstoin junavuoroille 1.1. - 30.6.2019
Nähtävilläoloaika: 29.11. - 20.12.2018

§ 94/liikennemerkkipäätös, Snellmaninkadun P-alueen liikennemerkit
Nähtävilläoloaika: 22.11. - 13.12.2018

§ 93/liikennemerkkipäätös, Oksasenkadun liikenteenohjaussuunnitelma
Nähtävilläoloaika: 22.11. - 13.12.2018  
Kunnossapitopäällikkö

 

Maaseututoimenjohtaja

 

Suunnittelupäällikkö

  

Toimialajohtaja

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:

Ympäristöjohtaja


Terveysvalvonnan johtaja


 

 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos:

Pelastusjohtaja

Pelastuspäällikkö