Palvelut
Valitse taso

Viestintäohjeen lähtökohdat

Viestinnän perustehtävä on tarjota ajantasaista tietoa kaupungin toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päätöksistä sekä niiden vaikutuksista. Viestinnällä luodaan sekä asukkaille että henkilökunnalle kokonaiskuvaa kaupungin toiminnasta ja sen keskeisistä tavoitteista. Viestinnällä edesautetaan asukkaiden osallistumista tarjoamalla tietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Viestinnällä edistetään yhdessä markkinoinnin kanssa kaupungin vahvuuksien tunnettuutta sekä mielikuvaa elinvoimaisesta kaupungista, joka mahdollistaa asukkaille hyvän elämän ja monimuotoiset palvelut ja yrityksille hyvät kasvun edellytykset. Viestintä on osa kaupungin johtamista, ja se tukee vahvasti kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Viestintäohje on laadittu yleiseksi ohjeeksi kaupunkikonsernin henkilökunnalle ja luottamushenkilöille sekä käytännön tueksi kaikille niille, joiden tehtäviin liittyy viestintätehtäviä. Ohjeen keskeisin kohderyhmä ovat esimiehet ja viestinnästä vastaavat henkilöt.

LPR2033 - USKALLAMME. TEEMME. ONNISTUMME.

Lappeenrannan strategian nimi on USKALLAMME. TEEMME. ONNISTUMME. Viestintäohjeen lähtökohtana on tukea LPR2033 -strategian toteuttamista ja kiteyttää strategian ydinviestit arkiviestinnän tueksi.

Strategian visio on

”Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.”

Strategian tavoitteet on asetettu seuraavista näkökulmista: hyvinvoivat asukkaat ja osallisuus, elinvoimainen kaupunki ja imago, digitaaliset prosessit ja motivoitunut henkilöstö, talous ja resurssit.

Päätavoitteina on
• elämänlaatunsa hyväksi tuntevien määrän kasvu
• luottamuksen lisääntyminen kunnan päätöksentekoon
• työssäkäyvien määrän kasvu
• yritysimagon parantuminen
• henkilöstötyytyväisyyden paraneminen
• asiakkaan palveluun käyttämän ajan vähentyminen
• lainojen/asukas väheneminen
• hukkatyöhön kuluvan ajan väheneminen

Strategiset kärjet ovat kasvua ja osaamista, puhdasta ja kestävää sekä sykettä ja säpinää. Kasvua ja osaamista -ohjelmassa keskitytään nuorten työllistymisedellytysten parantamiseen ja osaamispohjaisten työpaikkojen luomiseen. Puhdasta ja kestävää keskittyy energia-, ilmasto-, vesistö- ja kiertotalousasioihin. Sykettä ja säpinää puolestaan aktivoi asukkaita liikkumaan ja harrastamaan sekä luo edellytyksiä vetovoimaisille tapahtumille.