Valitse taso

Viestinnän vastuut ja organisointi

Kaupunkikonsernin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Kaupungin viran- ja toimenhaltijat hoitavat kaupungin viestintää. Operatiivisella tasolla päävastuu kaupungin viestinnästä on kaupunginjohtajalla ja viestintäjohtajalla.

Toimialajohtajat ja toimitusjohtajat ovat vastuussa oman toimialansa/yhtiönsä viestinnästä ja sen sisällöistä.

Konsernipalveluissa on viestintä- ja markkinointitiimi, jota johtaa viestintäjohtaja. Viestintä- ja markkinointitiimi toteuttaa kaupungin tiedotustoimintaa sekä markkinointitoimenpiteitä yhteistyössä toimialojen kanssa.

Viestintäjohtaja vastaa yhdessä viestintä- ja markkinointitiimin kanssa viestinnän ohjeistuksesta, koordinoinnista, kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ja kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt tiedottavat omasta toiminnastaan noudattaen kaupunkikonsernin viestintäohjeita. Viestintä- ja markkinointitiimi ohjaa ja tukee tarvittaessa myös yhtiöiden viestintää.

Kaupungin markkinointi jakautuu brändi-, asukas-, matkailu- ja elinkeinopoliittiseen markkinointiin. Erityisiä markkinoitavia kokonaisuuksia ovat kulttuuripalvelut ja tapahtumat. Tämän lisäksi toteutetaan erityisiä kohdennettuja kampanjoita esimerkiksi opiskelijoille oppilaitosyhteistyössä. Niitä koordinoi ja toteuttaa konsernihallinnon viestintä- ja markkinointitiimi. Matkailun kattomarkkinointia toteutetaan lisäksi maakunnallisella tasolla goSaimaa Oy:n toimesta sekä Saimaan alueen tasolla Saimaa-sopimuksen puitteissa Saimaa-tiimissä. Yrityksille suunnatusta suorasta yritysviestinnästä sekä sijoittumismarkkinoinnista vastaa kaupungin Wirma yrityspalvelut.

Kaupunkikonsernin viestintää ja markkinointia koordinoidaan toimialojen ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden tai vastaavien edustajista koostuvissa yhteistyöryhmissä.

Kaupunkikonsernin viestinnän organisointi

 

Viestinnän organisaatiokaavio.jpg