Valitse taso

Viestinnän vastuut ja organisointi

Kaupunkikonsernin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Kaupungin viran- ja toimenhaltijat hoitavat kaupungin viestintää. Operatiivisella tasolla päävastuu kaupungin viestinnästä on kaupunginjohtajalla ja viestintäjohtajalla.

Toimialajohtajat ja toimitusjohtajat ovat vastuussa oman toimialansa/yhtiönsä viestinnästä ja sen sisällöistä.

Konsernipalveluissa on viestintä- ja markkinointitiimi, jota johtaa viestintäjohtaja. Viestintä- ja markkinointitiimi toteuttaa kaupungin tiedotustoimintaa sekä markkinointitoimenpiteitä yhteistyössä toimialojen kanssa.

Viestintäjohtaja vastaa yhdessä viestintä- ja markkinointitiimin kanssa viestinnän ohjeistuksesta, koordinoinnista, kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ja kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt tiedottavat omasta toiminnastaan noudattaen kaupunkikonsernin viestintäohjeita. Viestintä- ja markkinointitiimi ohjaa ja tukee tarvittaessa myös yhtiöiden viestintää.

Kaupunkikonsernin markkinointi on jaettu kaupunki-, matkailu- ja elinkeinopoliittiseen markkinointiin. Kaupunkimarkkinoinnista ja matkailumarkkinoinnista1 vastaa ja sitä toteuttaa viestintä- ja markkinointitiimi. Elinkeinopoliittista markkinointia toteuttaa Wirma Lappeenranta Oy. Maakunnallista matkailun kattomarkkinointia toteuttaa GoSaimaa Oy.

Kaupunkikonsernin viestintää ja markkinointia koordinoidaan toimialojen ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden tai vastaavien edustajista koostuvissa yhteistyöryhmissä.

1 vuoden 2015 alusta lukien

Kaupunkikonsernin viestinnän organisointi

 

Kaupunkikonsernin viestinnän organisointi.png