Valitse taso

Viestinnän seuranta ja kehittäminen

Hyvä viestintä edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Kaupunkikonserni kehittää viestintäänsä muun muassa ottamalla käyttöön uusia viestintävälineitä ja -kanavia, kehittämällä sisällöntuotantoaan, tehostamalla ulkoista ja sisäistä viestintäyhteistyötä, parantamalla viestintävastaavien ja koko organisaation viestintätaitoja sekä yleisesti luomalla tiedotusmyönteistä ilmapiiriä koko kaupunkikonserniin.

Viestinnän seuranta on yksi viestinnän kehittämisen edellytys. Kaupunki seuraa ja arvioi viestinnän toteutumista systemaattisesti. Kaupungin viestintä- ja markkinointitiimillä on käytössä mediaseurantapalvelu.

 

Seuranta.jpg