Valitse taso

Viestinnän seuranta ja kehittäminen

Hyvä viestintä edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Kaupunkikonserni kehittää viestintäänsä muun muassa ottamalla käyttöön uusia viestintävälineitä ja -kanavia, tehostamalla ulkoista ja sisäistä viestintäyhteistyötä, parantamalla viestintävastaavien viestintätaitoja ja yleisesti luomalla tiedotusmyönteistä ilmapiiriä koko kaupunkikonserniin.

Viestinnän seuranta on yksi viestinnän kehittämisen edellytys. Kaupunki seuraa ja arvioi viestinnän toteutumista systemaattisesti.