Valitse taso

Viestinnän perusviestit – mitä kaupunki viestii?

Kaupungin maine on tärkeä kilpailutekijä. Hyvä maine lisää kaupungin mahdollisuuksia menestyä kuntien välisessä kilpailussa. Maine syntyy ensisijaisesti tekojen kautta, mutta siihen vaikuttaa myös keskeisesti sekä kaupungin että tiedotusvälineiden välittämä kuva kaupungista ja sen palveluista. Mainetta rakennetaan johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä viestinnällä, joka perustuu totuudenmukaisten perusviestien välittämiseen.

Kaupungin perusviestit ilmentävät kaupungin strategisia tavoitteita. Ne kertovat, mitä kaupunki haluaa itsestään eri kohderyhmille viestiä ja minkälaisen mielikuvan kaupunki itsestään antaa sekä miten kaupunki erottuu muista.


Kaupungin viestinnän perusviestit strategisten näkökulmien mukaan:


Visio: Kestäviä menestystarinoita


Tarjoaa elämän mittaisia menestymisen mahdollisuuksia asukkaille.

Luo kestäviä menestystarinoita yhdessä alueen asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kehittää itseään ja toteuttaa omia unelmia.

Kasvaa rohkeasti ja tarjoaa elinkeinoelämä- ja tutkimuslähtöisiä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Tarjoaa perheille sujuvan arjen: monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan ja vapaa-aikaan sekä yhdessä tekemisen areenat.

Tarjoaa kestäviä elämyksiä kaikenikäisille ja tänne on helppo tulla läheltä ja kaukaa.

Lappeenranta toimii edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä koko kaakkoiselle Suomelle.

 

Arvot:

Rohkeasti

Toimimme rohkeasti Kaakkois-Suomen aktiivisena keskuskaupunkina, suunnannäyttäjänä sekä edelläkävijänä.

Kokeilemme uutta, kehitämme toimintatapojamme ja osaamistamme ennakkoluulottomasti ja asiakaslähtöisesti.

Haemme aktiivisesti ratkaisuja ja opimme virheistä.

Yhdessä

Kehitämme hyvinvoivaa ja elinvoimaista kaupunkia yhdessä henkilöstön, asukkaiden, yritysten, oppilaitosten, 3. sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kuuntelemme, keskustelemme ja olemme avoimia uusille ideoille ja yhteistyölle. Valmistelumme, päätöksentekomme ja viestintämme on avointa, osallistavaa ja luottamusta herättävää.

Jokainen on arvokas, yhdessä toimien olemme enemmän.

Eteenpäin katsoen

Olemme uteliaita ja katsomme vastuullisesti eteenpäin.

Valmistaudumme paikallisiin ja globaaleihin muutoksiin sekä kaupungin muuttuvaan tehtäväkenttään ja tuleviin taloushaasteisiin.


Strategian päätavoitteet

       Kaupunki on muuttovoittaja, asukasmäärä kasvaa

       Kaupungin elinvoima vahvistuu

       Kaupunki turvaa hyvät koulutuksen ja elämän edellytykset

       Kaupunki etenee kohti hiilineutraaliutta

       Kaupungin keskusta on elävä, viihtyisä ja helposti saavutettava

       Kaupungin turvallisuus paranee

       Kaupungin tulorahoitus on tasolla, joka varmistaa velanhoitokyvyn
pitkällä aikavälillä


Kaupungin viestinnässä käytettävät esittelytekstit

Lyhyt versio:

Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenranta luo kestäviä menestystarinoita yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa. European Green Leaf Award 2021 -voittaja ja Kaakkois-Suomen rohkea keskuskaupunki on uusiutuvan energian ja tiedekasvatuksen ratkaisukeskeinen edelläkävijä.

 

Pitkä versio:

Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenranta luo kestäviä menestystarinoita yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa. European Green Leaf Award 2021 -voittaja ja Kaakkois-Suomen rohkea keskuskaupunki on uusiutuvan energian ja tiedekasvatuksen ratkaisukeskeinen edelläkävijä. LUT-yliopisto ja yhteistyöverkostot tarjoavat edellytykset kasvavalle liiketoiminnalle vain kaksi tuntia Helsingistä sijaitsevassa noin 73 000 asukkaan yliopisto- ja matkailukaupungissa. Ympärivuotinen tapahtumatarjonta ja kansainvälinen lentokenttä kutsuvat kävijöitä Saimaan rannalle läheltä ja kaukaa. www.lappeenranta.fi