Valitse taso

Viestinnän perusviestit – mitä kaupunki viestii?

Kaupungin maine on tärkeä kilpailutekijä. Hyvä maine lisää kaupungin mahdollisuuksia menestyä kuntien välisessä kilpailussa. Maine syntyy ensisijaisesti tekojen kautta, mutta siihen vaikuttaa myös keskeisesti sekä kaupungin että tiedotusvälineiden välittämä kuva kaupungista ja sen palveluista. Mainetta rakennetaan johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä viestinnällä, joka perustuu totuudenmukaisten perusviestien välittämiseen.

Kaupungin perusviestit ilmentävät kaupungin strategisia tavoitteita. Ne kertovat, mitä kaupunki haluaa itsestään eri kohderyhmille viestiä ja minkälaisen mielikuvan kaupunki itsestään antaa sekä miten kaupunki erottuu muista.

Kaupungin viestinnän perusviestit strategisten näkökulmien mukaan:

Hyvinvoivat asukkaat ja osallisuus- näkökulma


Lappeenranta on eloisa, puhdas ja turvallinen kaupunki, jossa arki sujuu ja palveluita kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa.

Lappeenranta luo edellytyksiä asukkaiden osallistumiselle ja omasta sekä muiden
hyvinvoinnista huolehtimiselle.

Lappeenranta on lasten ja nuorten kaupunki, jossa kannustetaan oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen, rohkeuteen, yhdenvertaisuuteen, vastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Lappeenranta on perinteitä ja ennakkoluulottomuutta yhdistävä monipuolinen kulttuurikaupunki.

Lappeenranta on vahva liikunta- ja urheilukaupunki, jossa aktiivinen elämäntapa on osa kaikkien arkea.

Lappeenranta on opiskelijakaupunki, jossa opiskelijat viihtyvät ja ovat tärkeä toimija kaupungin kehittämisessä.

Elinvoimainen kaupunki ja imago -näkökulma

Lappeenranta on Suomen ilmastopääkaupunki täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista.

Lappeenranta on yritysystävällinen yliopistokaupunki, joka tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Toiminnan keskiössä on tiivis ja tuloksellinen kaupungin, yliopiston ja yritysten välinen yhteistyö.

Lappeenranta sijaitsee vain 2 tunnin päässä Helsingistä EU:n ja Venäjän rajalla ja sen vaikutuspiiriin kuuluu 8 milj. ihmistä. Lappeenranta on erinomaisesti saavutettavissa maitse, vesitse ja ilmateitse.

Lappeenranta on ympärivuotinen tapahtuma- ja matkailukaupunki yhden maailman kauneimman järven, Saimaan rannalla.

Lappeenrannassa on elinvoimainen ja puhdas kaupunkikeskusta, jossa tehokas kaupunkirakenne, toimiva infra sekä hyvät ja monipuoliset palvelut houkuttelevat niin asukkaita kuin matkailijoitakin.

Digitaaliset prosessit ja motivoitunut henkilöstö -näkökulma

Lappeenrannan kaupunkikonserni on innostava ja tavoiteltu työnantaja, joka kannustaa kokeilemaan ja olemaan ennakkoluuloton. Asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja ylpeys omasta kaupungistamme ovat toimintamme ydin.

Lappeenranta digitalisoi palveluitaan ja uudistaa toimintatapojaan asukkaita ja henkilöstöä kuunnellen ja eri kohderyhmät huomioiden. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet hyödynnetään rohkeasti tulevaisuuteen katsoen.

Talous ja resurssit -näkökulma

Lappeenrannan talouden tasapainosta huolehditaan pitkän tähtäimen suunnittelulla, jossa tulorahoitus kattaa oikein mitoitetut investoinnit.

Kaupungin viestinnässä käytettävät esittelytekstit

Lyhyt versio:

Lappeenranta, Suomen ilmastopääkaupunki

Lappeenranta on uusiutuvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen. Olemme Suomen ilmastopääkaupunki täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista. Lappeenrannassa uskallamme. Ja teemme.

Pitkä versio:

Lappeenranta, Suomen ilmastopääkaupunki

Lappeenranta on uusiutuvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen. Olemme Suomen ilmastopääkaupunki täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista. Vain kaksi tuntia Helsingistä Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla sijaitsevassa noin 73 000 asukkaan yliopisto- ja matkailukaupungissa uskallamme ja teemme. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö tekijöineen ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. www.lappeenranta.fi