Valitse taso

Viestinnän perusviestit - Mitä kaupunki viestii?

Kaupungin maine on tärkeä kilpailutekijä. Hyvä maine lisää kaupungin mahdollisuuksia menestyä kuntien välisessä kilpailussa. Maine syntyy ensisijaisesti tekojen kautta, mutta siihen vaikuttaa myös keskeisesti tiedotusvälineiden välittämä kuva kaupungista ja sen palveluista. Mainetta rakennetaan johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä viestinnällä, joka perustuu totuudenmukaisten perusviestien välittämiseen.

Kaupungin perusviestit ilmentävät kaupungin strategisia tavoitteita. Ne kertovat, mitä kaupunki haluaa itsestään eri kohderyhmille viestiä ja minkälaisen mielikuvan kaupunki itsestään antaa.

Kaupungin viestinnän perusviestit:

- Lappeenranta on eloisa, puhdas ja turvallinen kaupunki, jossa arki sujuu. Kaikkien on hyvä elää kasvavassa palveluiden ja tapahtumien kaupungissa.

- Lappeenranta kannustaa asukkaita osallistumaan ja ottamaan vastuuta omasta sekä ympäristön hyvinvoinnista.

- Lappeenranta toimii avoimesti, asiakaslähtöisesti ja tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

- Lappeenranta on kannustava nuorten ja opiskelijoiden kaupunki, joka hakee innovatiivisia ratkaisuja koulutus- ja yritysyhteistyöstä.

- Lappeenranta on yritysystävällinen yliopistokaupunki, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti uudistamalla elinkeinorakennettaan ja hyödyntämällä maantieteellistä sijaintiaan.

- Lappeenranta on johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki ja globaalisti tunnettu Venäjän markkinoita hyödyntävä kestävän kehityksen osaamiskeskittymä.

- Lappeenranta on ympärivuotinen matkailukaupunki, jonka matkailullisia vetovoimatekijöitä ovat Saimaa, Pallonlahden, Linnoitusniemen, Kaupunginlahden ja Myllysaaren alue, ympärivuotiset aktiviteetit ja ohjelmatarjonta sekä Venäjän läheisyys.

- Lappeenranta on paikalliskulttuurista ja monikulttuurisuudesta voimaa ammentava, palveleva eurooppalainen raja- ja matkailukaupunki.

- Lappeenrannan kaupunkikonserni on tavoiteltu työnantaja, ja sen henkilöstö tekee mielenkiintoista ja tärkeää työtä joustavassa, nykyaikaisessa organisaatiossa.