Valitse taso

Viestinnän kohde- ja sidosryhmät – kenelle ja kenen kanssa viestitään?

Viestinnän keskeisimmät kohderyhmät, joille viestintää suunnataan ja jotka huomioidaan viestintää suunniteltaessa ja toteutettaessa ovat

  • asukkaat
  • henkilöstö ja luottamushenkilöt
  • tiedotusvälineet
  • yritykset ja elinkeinoelämä
  • vierailijat ja matkailijat
  • keskeiset yhteistyötahot, kuten muut kunnat, yliopisto ja muut oppilaitokset, paikalliset järjestöt, seurat ja yhdistykset, alueraadit ja asukasyhdistykset
  • kansainväliset sidosryhmät mm. ystävyyskaupungit, EU-kontaktit.