Palvelut
Valitse taso

Viestinnän kohde- ja sidosryhmät - Kenelle ja kenen kanssa viestitään?


Viestinnän keskeisimmät kohderyhmät, joille viestintää suunnataan ovat
• asukkaat
• yritykset ja elinkeinoelämä
• opiskelijat
• vierailijat ja matkailijat
• henkilöstö.

Viestintää suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon seuraavat keskeisimmät sidosryhmät:
• media
• luottamushenkilöt
• elinkeinoelämä
• asukasyhdistykset, alueraadit
• muut kunnat
• muut viranomaiset
• keskeiset yhteistyötahot, kuten yliopisto ja muut oppilaitokset, paikalliset järjestöt, seurat ja yhdistykset
• etu- ja ammattijärjestöt
• kansainväliset sidosryhmät mm. ystävyyskaupungit, EU-kontaktit.

 

 

 Perusviestit.png