Valitse taso

Markkinointi

Kaupunkikonsernin markkinoinnin ydintehtävä on toteuttaa kansainvälisen yliopistokaupunki -brändin mukaista, erottuvaa markkinointiviestintää, joka luo positiivista mielikuvaa kaupungista ja houkuttelee asukkaita, opiskelijoita, organisaatioita, matkailijoita ja yrityksiä alueelle. Markkinointiviestinnällä vahvistetaan Lappeenrannan imagoa kansainvälisenä yliopistokaupunkina, joka panostaa kestävään kehitykseen ja asukaslähtöisyyteen. Markkinoinnissa käytetään kaupungin pääviestejä.

Kaupunkikonsernin markkinoinnissa toteutetaan jatkuvaa brändimarkkinointia, kaupunki- ja tapahtumamarkkinointia, matkailumarkkinointia sekä sijoittautumis-markkinointitoimia strategian painopisteiden mukaisesti.

Kaupungin vetovoimatekijöinä markkinoinnissa ovat yliopisto- ja opiskelijakaupunki, Skinnarilan kampus, kansainvälisyys, kestävän kehityksen ja Venäjän markkinoiden edelläkävijyys, kasvava matkailu ja ostovoima, läheisyys ja saavutettavuus, yhteistyökykyinen uusiutuva elinkeinoelämä, viihtyisyys ja Saimaa. Kampanjat toteutetaan mainostoimistoyhteistyössä tai viestintä- ja markkinointitiimin työnä. Toimialojen kampanjat tai toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä toimialojen kanssa. Markkinoinnissa on tavoitteena toteuttaa yhteisiä isoja tapahtuma- ja näkyvyyskokonaisuuksia.

Markkinointi ja viestintä kulkevat käsi kädessä ja markkinointia tehdään myös viestinnän keinoin sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti toimiminen osana viestintää sekä kaupungin imagokuvien levitys on tärkeä osa kaupungin markkinointia.

Markkinoinnissa käytetään kaupungin yhtenäistä markkinointi-ilmettä. Visuaalinen ilme on tärkeä kaupunkikuvan tekijä ja viestinnän työkalu. Yhtenäisellä visuaalisella ilmeellä tehostetaan markkinointiviestinnän vaikutusta sekä tunnistettavan kaupunkikuvan syntymistä. Kaupungilla on käytössään markkinointilogo, jota käytetään ensisijaisesti markkinointitarkoituksiin ja silloin, kun tarvitaan erillistä logoa. Viestintä- ja markkinointitiimi kilpailuttaa kaupunkikonsernille mainostoimiston, jota kaikki toimialat käyttävät omien markkinointiesitteidensä tai ilmoitustensa toteutuksessa. Yhteisesti toteutetut markkinointipohjat; mainos-, juliste-, flyer- ja powerpoint-pohjat helpottavat materiaalin suunnittelua ja toteutusta sekä säästävät kustannuksia.

Viestintä- ja markkinointitiimi tuottaa uusia värikkäitä kuvia, kaupungin esittelyvideoita, markkinointisivustoja, esitteitä eri kohderyhmille, esittelymateriaaleja, ppt-esityksiä ja PR-materiaaleja kaikkien hyödynnettäväksi. Kaupungin markkinoinnin kielet ovat suomi, englanti ja venäjä. Useimmat toimenpiteet toteutetaan kaikilla kielillä.

Markkinointia toteutetaan yhteistyössä toimialojen, yhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Viestintä- ja markkinointitiimi suunnittelee tapahtumayhteistyön toimialojen kanssa. Tapahtumissa esiinnytään yhteisen ilmeen alla markkinoiden kaupungin eri palveluja ja tapahtumia. Markkinoinnissa tehdään yhteistyötä erityisesti yliopiston, ammattikorkeakoulun ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa yhteisille kohderyhmille markkinoitaessa. Venäjälle suuntautuvassa markkinoinnissa yhteistyötä tehdään Pietarin toimiston kanssa. Viestintä- ja markkinointitiimi toteuttaa myös vuosittaiset markkinointisopimukset paikallisten urheiluseurojen kanssa. Sopimuksissa määritellään kaupungille tuleva näkyvyys ja yhteiset toimenpiteet.

Markkinoinnissa tehdään yhteistyötä myös palveluntarjoajien, tapahtumajärjestäjien ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa esimerkiksi lentoliikenne-, tapahtuma- ja matkamuistoyhteistyön muodossa. Viestintä- ja markkinointitiimi tukee Lappeenrannan palveluja, tapahtumia ja tuotteita tarjoamalla näkyvyyttä kaupungin omien välineiden kautta.

Markkinoinnissa etsitään ja toteutetaan jatkuvasti uusia ajanmukaisia ja kohderyhmäkohtaisia markkinoinnin keinoja, kuten esimerkiksi Nuoret PR-lähettiläät, hollantilainen bloggaava harjoittelija ja blogit Venäjän mediassa.