Valitse taso

Kansainvälinen viestintä

Kaupunki viestii toiminnastaan kansainvälisesti erityisesti Eurooppaan. Ulkomaisille tiedotusvälineille välitetään tietoa asioista, joiden arvioidaan herättävän kiinnostusta myös kansainvälisesti. Kansainvälisessä viestinnässä noudatetaan samoja periaatteita kuin muussakin viestinnässä. Kansainvälisessä viestinnässä ei rajoituta ainoastaan kaupunkiorganisaation toiminnasta tiedottamiseen, vaan siinä voidaan huomioida Lappeenrannan alueen asiat laajemminkin.

Kansainvälistä viestintää toteutetaan pääsääntöisesti verkkosivujen, tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien sekä sosiaalisen median kautta, mutta myös messuosallistumisten ja mediavierailujen kautta sekä antamalla haastatteluja kansainvälisille toimittajille. Kaupungin brändiä vahvistavia ja edelläkävijyyttä osoittavia tiedotteita jaetaan myös englanniksi tapauskohtaisesti tiedotejakelupalvelun kautta.

Kansainvälisen viestinnän pääkielet ovat englanti ja venäjä. Näillä kielillä julkaistaan kaupungin esitteitä ja tiedotteita sekä kaupungin verkkosivuja tietyssä laajuudessa. Sosiaalisessa mediassa toimitaan suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kaupungin asiakaspalvelu palvelee suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi.