Valitse taso

Viestintäohje

Kaupunginhallitus on 21.1.2019 hyväksynyt Lappeenrannan kaupungin viestintäohjeen. Ohje löytyy alasivuilta ja pdf-versio liitetiedostosta.

Lisätietoja antaa markkinointi-, matkailu- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman, puh. 040 8499 161, mirka.rahman@lappeenranta.fi.

Sisällys

 1. Viestintäohjeen lähtökohdat
 2. Viestinnän tavoitteet – miksi kaupunki viestii?
 3. Viestinnän perusviestit – mitä kaupunki viestii?
 4. Viestinnän kohde- ja sidosryhmät- kenelle ja kenen kanssa viestitään?
 5. Viestinnän yleiset periaatteet – miten kaupunki viestii?
 6. Viestinnän vastuut ja organisointi
 7. Viestintäyhteistyö
 8. Viestinnän seuranta ja kehittäminen
 9. Viestinnän välineet
 10. Kaupunki sosiaalisessa mediassa
 11. Työyhteisöviestintä
 12. Kansainvälinen viestintä
 13. Viestintä erityis- ja kriisitilanteissa
 14. Markkinointi
 15. Kaupungin tunnukset


VIESTINNÄN HUONEENTAULU

Positiivisuus.png

 • Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, ennakoivaa, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista.
 • Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti ja monipuolisesti tosiasioihin perustuen.
 • Viestintä on osa kaikkea kaupunkikonsernin toimintaa ja päätöksentekoa. Jokaisella työntekijällä on vastuu hyvästä viestinnästä.
 • Viestinnässä käytetään yhtenäistä visuaalista ilmettä ja eri viestintävälineitä mahdollisimman monipuolisesti.
 • Hyvä sisäinen viestintä on onnistuneen ulkoisen viestinnän edellytys.
 • Viestintää tehdään yhteistyössä.
 • Hyvä viestintä vaatii jatkuvaa kehittämistä.