Valitse taso

Viestintä

Kaupungille on hyväksytty viestintäohjeet, joissa linjataan kaupungin viestinnän tavoitteita, määritellään viestinnän organisointi ja ohjeistetaan eri viestinnän välineiden käyttö sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä. Kaupungin viestinnän keskeiset peruslinjaukset ovat seuraavat:

  • Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista.
  • Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti ja monipuolisesti tosiasioihin perustuen.
  • Kaupunkikonsernin viestintä on perusvireeltään positiivista.
  • Viestintä on osa kaikkea kaupunkikonsernin toimintaa ja päätöksentekoa. Jokaisella työntekijällä on vastuu hyvästä viestinnästä.
  • Viestinnässä käytetään yhtenäistä graafista ulkoasua ja eri viestintävälineitä mahdollisimman monipuolisia viestintävälineitä mahdollisimman monipuolisesti.
  • Hyvä sisäinen viestintä on onnistuneen ulkoisen viestinnän edellytys.
  • Viestintää tehdään yhteistyössä.
  • Hyvä viestintä vaatii jatkuvaa kehittämistä.

Lappeenrannan kaupungin yleisistä viestintäasioista vastaa viestintäpäällikkö Sami Soljansaari. 

Viestintä- ja markkinointitiimi koordinoi kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää, sisällöntuotantoa ja kaupunkibrändiä. Tiimi edistää henkilöstön viestintäosaamista ja markkinoinnin saavutettavuutta.

Matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Mirka Rahman toimii viestinnän ja markkinoinnin strategisena johtajana ja hänet tavoittaa puh. 040 849 9161.

Koko viestintätiimin yhteystiedot löydät tästä klikkaamalla.

Kunkin toimialan viestinnästä vastaa ao. toimialajohtaja. Katso yhteystiedot.