Valitse taso
Vanhusneuvoston tehtävät

• edistää ikäihmisten, viranomaisten, vanhus,- eläkeläis-, veteraani- ja omaisjärjestöjen
sekä yksityisten palveluntuottajien yhteistoimintaa

• edesauttaa ikääntyneiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon

• seuraa ikääntyneiden näkökulmasta kunnan eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa erityisesti ikääntyneille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja etuuksien järjestämiseksi ja niiden saatavuuden parantamiseksi

• tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille ikääntyneitä koskevissa ajankohtaisissa asioissa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi

• edistää ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyvää tiedottamista

• edistää ikääntyneiden selviytymistä muun muassa kiinnittämällä huomiota asuntojen ja elinympäristön esteettömään rakentamiseen

• hoitaa kaupunginhallituksen määräämät muut tehtävät

• osallistuu Etelä-Karjalan maakunnan maakunnalliseen toimintaan

o Nimittää tulevaan maakunnalliseen vanhusneuvostoon edustaja
vanhusneuvoston jäsenistä

o Seuraa erityisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden kehitystä

o Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja maakunnan eri viranomaisille
ikääntynyttä henkilöä koskevissa ajankohtaisista asioista suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi