Palvelut
Valitse taso

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto

TOIMINTASÄÄNTÖ 2017 - 2021

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vammaisneuvosto koostuu kaupungissa toimivien eri lappeenrantalaisten vammaisjärjestöjen Lappeenrannassa asuvista edustajista, lappeenrantalaisista kaupunginvaltuutetuista ja eri toimialojen viranhaltijoista.

Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan vammaisten asiantuntemus ja mieli-piteet mukaan kunnan eri toimialojen suunnitteluun ja päätöksentekoon muun muassa asioissa, joilla on vaikutusta vammaisen lappeenrantalaisen elinoloihin, hyvinvointiin ja yhdenvertaiseen osallisuuteen yhteisön jäsenenä.

Kuntalaki 5 luku Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus 28 § Vammaisneuvosto määrittelee;

”Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnan-hallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toiminta-edellytyksistä.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, Suomi allekirjoitti sopimuksen 06 / 2016:

”Sopimuksen osapuolet, katsovat että vammaisella henkilöllä tulisi olla mahdollisuus osallistua aktiivisesti päätöksentekoprosesseihin, jotka koskevat politiikkaa ja ohjelmia, mukaan lukien sellaiset, jotka suoraan koskevat heitä itseään.”

Vammaispalvelulaki – Uusi laki tulee voimaan vuonna 2019. ”Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa vammaislainsäädännön. Tarkoitus on yhdistää vammaispalvelu- ja kehitysvammalait. Lähtökohtana on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.”

Vammaisneuvoston sihteeri
Esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja
Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö
puh. 040 5494 740 / pia.haakana@lappeenranta.fi

Toimintasuunnitelma 2016
Toimintakertomus 2015

Kesäkivaa Marjolassa to 10.8.2017

 Lue lisää:
http://bit.ly/2f4tgH1

PDF -esite tapahtumasta:
Kesäkivaa Marjolassa 10.8.2017 Lpr vammaisneuvoston tapahtuma.pdf

TERVETULOA !
- MAKSUTON TILAISUUS

Vammaisneuvoston esite

Lappeenrannan vammaisneuvosto esite 2016.pdf

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto järjesti avoimen

Kesäkivaa Marjolassa tapahtuman ke 10.8.2016
klo 12-16

Kesäkivaa Marjolassa A4 markkinointijuliste.pdf