Valitse taso

Järjestöavustukset

Lappeenrannan kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia eri toimialoilla toimiville järjestöille, yhdistyksille ja ryhmille. Tapahtumien järjestämistä ja kaupungin elävöittämisen edistämistä tuetaan erikseen määriteltävien kumppanuussopimusten muodossa. Alla tietoa järjestöavustuksista, hakemisesta, hakukäytännöistä, ohjeista ja kumppanuussopimuksista. Lopussa on tietoa myös Alfred Kordelinin säätiön avustuksista sekä kaupungin huomioinneista.

Tietoa järjestöavustuksista

Järjestöavustusta tulee hakea hakuajan puitteissa vuosittain 1.12.–31.1. klo 15.00 mennessä.

Avustusta voi hakea
• asukas- ja kyläyhdistys- sekä kotiseutuyhdistystoimintaan
• hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävään toimintaan
• kulttuuri- taide- ja perinnetoimintaan
• nuorisojärjestöjen toimintaan
• liikuntatoimintaan
• pelastustoimintaan.

Lisäksi on haettavissa Perintökaaren rahaston avustuksia, joilla tuetaan vanhusten ja vammaisten selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa. 

Asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistykset

Lappeenrannan kaupunki on ottanut käyttöön porrastetun avustusjärjestelmäasteikon. Hakiessaan avustusta yhdistys itse valitsee oman toiminnan tason ja toimittaa hakemuksen mukana talousarvion ja toimintasuunnitelman, jossa on eritelty valitun tason mukaiset toimenpiteet. Yhdistys sitoutuu toteuttamaan toimenpiteet avustuksen myöntämisvuonna. Asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistyksille myönnetään avustusta (alustava summa) seuraavan portaikon mukaisesti:

Taso 1 = 200 €     perustoiminnan ylläpito - yhdistyksen kokoukset

Taso 2 = 500 €     perustoiminnan ylläpito - yhdistyksen kokoukset, vuodessa 1-2 asukastapahtumaa, tiedottamista nettisivujen/ sosiaalisen median kautta, osallistuminen alueelliseen asukastoimintaan, talkootoiminnan organisointi

Taso 3 = 700 €     perustoiminnan ylläpito - yhdistyksen kokoukset, vuodessa vähintään kolme asukastapahtumaa, tiedottamista nettisivujen/ sosiaalisen median kautta, osallistuminen alueelliseen asukastoimintaan, talkootoiminnan organisointi, aktiivinen toiminta jäsenistön kanssa

Taso 4 = 900 €     perustoiminnan ylläpito - yhdistyksen kokoukset, vuodessa vähintään kolme asukastapahtumaa, tiedottamista nettisivujen/ sosiaalisen median kautta, osallistuminen alueelliseen asukastoimintaan, talkootoiminnan organisointi, aktiivinen toiminta jäsenistön kanssa, suurempien tapahtumien järjestäminen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Aloittelevien yhdistysten perusavustus on 300 €.

Avustusten euromäärät voivat tarkentua saapuneiden hakemusten ja käytettävissä olevien määrärahojen myötä. Avustusta haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta hakuaikana 1.12.-31.1. klo 15.00 mennessä (linkki asiointipalveluun sivun lopussa).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä Perintökaaren rahasto

Järjestöavustusta voi hakea toimintaan, joka tukee Lappeenrannan kaupungin strategian hyvinvointinäkökulmaa ja hyvinvointisuunnitelman pääteemoja. Vuonna 2023 järjestöavustukset kohdennetaan ensisijaisesti syrjäytymisen ehkäisyyn ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävään toimintaan. Avustusta ei myönnetä järjestöjen perustehtäviin, kuten kokouksiin tai tutustumismatkoihin eikä tapahtumiin tai tilavuokriin.

Avustusta haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta hakuaikana 1.12.-31.1. klo 15.00 mennessä (linkki asiointipalveluun sivun lopussa).

Perintökaaren rahaston avustukset on tarkoitettu järjestöille, säätiöille ja yhdistyksille. Rahaston varoja myönnetään tukemaan vanhusten ja vammaisten selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa.

Vapaamuotoinen hakemus tulee osoittaa Lappeenrannan kaupunginhallitukselle ja toimittaa hakuaikana 1.12.-31.1. klo 15.00 mennessä kirjaamo@lappeenranta.fi, Asiakaspalvelukeskus Winkki, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta tai Joutsenon kirjasto, Keskuskatu 2, 54100 Joutseno. Hakemuksen voi täyttää myös kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa (linkki asiointipalveluun sivun lopussa).

Kulttuuri-, taide- ja perinnetoiminta

Kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan myönnettäviä avustuksia voi hakea Lappeenrannassa järjestettävään toimintaan. Avustuskohde voi olla esimerkiksi ohjaajapalkkio, käsikirjoitustyö, näyttelyn järjestäminen tai muu vastaava kohde, joka lisää kaupungin kulttuuritarjontaa. 

 Avustusta voi hakea ympäri vuoden kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki asiointipalveluun sivun lopussa). Avustuspäätökset tehdään helmi-, touko- ja marraskuussa. Avustussäännöt uudistuvat vuoden alusta. Uutena arviointiperusteena on avustettavan toiminnan vaikuttavuus (esimerkiksi se, kuinka isoa joukkoa toiminta koskettaa). Tutustu kulttuuritoimen avustusohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kulttuuritoimen avustusohjeet

Nuorisojärjestöt

Avustusta myönnetään paikallisen nuorisoyhdistyksen yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus-, kurssi- ja leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja lappeenrantalaisten nuorten hyväksi kohdennettuun muuhun toimintaan. Tutustu nuorisotoimen avustusohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Nuorisotoimen avustusohjeet

Liikuntatoiminta

Avustusta myönnetään niille järjestöille tai yhdistyksille, jotka järjestävät erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa Lappeenrannan kaupungin asukkaille, vammaisten harraste- ja kilpaurheilun tukemiseen, suunnistuskarttojen valmistukseen ja muuhun harkinnanvaraiseen toimintaan. Tutustu liikuntatoimen avustusohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Liikuntatoimen avustusohjeet

Pelastusjärjestöavustukset

Avustusta voivat hakea yhdistykset ja järjestöt, jotka tuottavat pelastustoimintaa Lappeenrannan kaupungin alueella. Avustusta haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki asiointipalveluun sivun lopussa). 

Tietoa tapahtumien tukemisesta

Kaupunki tukee tapahtumien järjestämistä kumppanuussopimuksin. Kumppanuussopimuksissa huomioidaan erityisesti kaupungin strategiasta nousevat tapahtumaideat sekä tapahtumatoiminnan strategiset tavoitteet ja niissä määritellään molempien osapuolien vastuut ja velvollisuudet. Kumppanuuksien edellytyksenä on, että toiminta kohdistuu Lappeenrantaan, mutta toimijan kotipaikan ei välttämättä tarvitse olla Lappeenranta. Lisätietoa tapahtumakumppanuuksista Lappeenranta Events/Tapahtumakumppanuus

Avustusten hakeminen

Tutustu sääntöihin ja hakukäytäntöihin ennen hakemista (tiedot tämän osion alla).

Järjestöavustusta haetaan ensisijaisesti kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemuslomakkeen täyttäjä tarvitsee oman henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen palveluun kirjautumista varten ja hänen tulee hyväksyä palvelun käyttöehdot kirjautumisen yhteydessä. Järjestöavustusta voi hakea 1.12.-31.1. klo 15 mennessä. Sähköisen asiointipalvelun avustushakemuslomakkeet sulkeutuvat hakuajan päätyttyä 31.1. klo 15.00.

SÄHKÖISEEN HAKUUN TÄSTÄ KLIKKAAMALLA

Avustushakemukset voi tarvittaessa tehdä myös paperilomakkeella, joka palautetaan Asiakaspalvelukeskus Winkkiin kaupungintalolle, (Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta) tai Joutsenon kirjastolle (Keskuskatu 2, 54100 Joutseno). Järjestöavustushakemukset tulee toimittaa 31.1. klo 15.00 mennessä.

Tästä pääset tarkastelemaan tulostettavia lomakkeita

Hakulomakkeen voi noutaa myös Asiakaspalvelukeskus Winkistä tai Joutsenon kirjastosta.

Hakuohjeet ja -käytännöt

Ennen kuin ryhdyt täyttämään hakemusta, varaa hakemukseen pakollisina liitettävät asiakirjat: toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lopullista avustuksen maksatusta varten tulee vielä toimittaa 31.12. mennessä myös edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätöstiedot.  

Tutustu myös yleisiin avustusohjeisiin: Kaikille hakijoille yhteiset säännöt

 

Alfred Kordelinin säätiön Lappeenrannan rahaston avustuksetLappeenranta.png

Alfred Kordelinin säätiön Lappeenrannan rahaston apurahat ovat haettavissa vuosittain 1.–31.1. välisen ajan. Haettavan apurahan suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt taiteelliseen ja journalistiseen työhön, jolla edistetään Lappeenrannan taide- ja kulttuurielämää sekä tutkimukseen, joka liittyy Lappeenrantaan paikkakuntana.

Haku tehdään verkossa: https://kordelin.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx?kieli=suomi

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta hakemusten perusteella. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista maaliskuussa.

Huomioinnit

Yhdistysten vuosipäivät ja jäsenistön palkitseminen ei ole varsinaista avustustoimintaa.

Kaupungin huomioimista varten tulee toimittaa kaupunginhallitukselle osoitettu kutsu.

Kaupungin merkkipäiväsäännön mukaan kaupunki huomioi lappeenrantalaisten kulttuuri-, urheilu-, nuoriso-, raittius, kotitalous- ja sosiaalitoimintaa harjoittavien yhdistysten ja vapaa-ajanyhdistysten merkkipäivät vain, jos kaupunki kutsutaan ao. yhteisön juhlaan. Kaupunki antaa rahalahjan 25-, 50-, 75-, ja 100-vuotisjuhlassa.

 

Lisätietoja:

Avustusten koordinointi:
Hallintosihteeri Elina Haverinen, puh. 040 660 1681

Tapahtumakumppanuudet:
Tapahtumapalveluiden asiantuntija Riikka Hjelt, puh. 040 669 3767
Matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Mirka Rahman, puh. 040 849 9161

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Perintökaaren rahasto ja pelastusjärjestöavustukset:
Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen, puh. 040 5229 373
Toimistosihteeri Maiju Hölsä, puh. 040 5014 209

Kulttuuritoimi ja Alfred Kordelinin säätiön Lappeenrannan rahaston avustukset:
Kulttuurijohtaja Anu Talka, puh. 040 350 8111
Hallintosihteeri Elina Haverinen, puh. 040 660 1681

Nuorisotoimi:  
Nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki, puh. 0400 154 596

Liikuntatoimi:
Liikuntajohtaja Pasi Koistinen, puh. 040 682 0227
Sovellettu liikunta: liikuntapalvelupäällikkö Anna Seppänen, puh. 040 513 8140

Lisätietoa antavien henkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.