Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousNuorisovaltuustoNuorisovaltuuston toimintasääntö
Valitse taso

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Nuorisovaltuuston tarkoitus

Lappeenrannan nuorisovaltuusto on kaupungin ja sen alueella asuvien tai opiskelevien nuorten henkilöiden ja nuorisojärjestöjen pysyväluonteinen poliittisesti sitoutumaton yhteistyöelin kunnassa. Nuorisovaltuuston toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan. Lappeenrannan nuorisovaltuuston tarkoitus on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto on osa nuorisotoimen toimintoja ja kuuluu nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisuuteen. Lisäksi nuorisovaltuusto on mukana erilaisissa nuorisolle suunnatuissa tapahtumissa.

 

Tehtävät

- edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Lappeenrannan kaupungin ja alueen nuorten yhteistyötä.
- edustaa nuorison mielipiteitä niissä lautakunnissa ja työryhmissä, joissa nuorisovaltuuston jäsenistöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.
- valvoa nuorison etuja. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa.
- vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille.
- järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa.
- toimia nuorison ja päättäjien välisenä linkkinä.

 

Kokoonpano

Nuorisovaltuustoon nimetään jäsenistö 2-vuotiskaudeksi kouluvaalein. Vaaleilla valitaan 1-3- jäsentä ja varajäsentä / koulu riippuen koulun oppilasmäärästä. Nuorisovaltuutetut ovat iältään 13-18 -vuotiaita lappeenrantalaisia nuoria. Nuorisovaltuuston kokouksiin kutsutaan myös valtuustoryhmien nimeämät kummivaltuutetut.

 

Kokousmenettely


Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, sihteerin ja työvaliokunnan. Työvaliokunta valmistelee nuorisovaltuustolle tulevat kokousasiat. Nuorisotoimi nimeää viranhaltijan, joka toimii nuorisovaltuuston tutorina. Kokouksen kutsuu koolle työvaliokunta.
Nuorisovaltuuston pöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkisesti nähtäville kaupungin internetsivuille. Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintakertomuksen.
Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuussa ja se voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Kokouspalkkiot

Nuorisovaltuuston jäsenille ei makseta kokouspalkkiota osallistumisesta nuorisovaltuuston kokouksiin. Nuorisovaltuuston edustajille eri lautakunnissa ja työryhmissä maksetaan ao. lautakunnan / työryhmän määrärahoista puolikas kokouspalkkio ja matkakorvaus kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti vuoden 2009 alusta lukien.

MV-oikeesti-nuorten-asialla-leima-NETTI.jpg