Valitse taso

Ajankohtaista


Logokilpailu alkaa – tule vaikuttamaan! 

Etsimme parasta ja kuvaavinta logoa Lappeenrannan nuorisovaltuustolle ja julistamme täten kaikille avoimen logokilpailun alkaneeksi!


Kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä: Lappeenrannan nuorisovaltuusto

Kilpailuaika: 24.5.-18.6.2018

Tulosten julkistus: paras logo valitaan nuorisovaltuuston kesäkuun kokouksessa 20.6.2018.

Suunnittelukilpailu on kaikille avoin! 


Kilpailutöiden arviointi

Eduksi katsotaan kekseliäisyys ja viittaavuus yhdistyksen nimeen. Nuorisovaltuusto valitsee voittajan äänestämällä kesäkuun kokouksessa.


Tulosten julkistaminen ja palkinto

Tulokset julkistetaan heti kesäkuun kokouksen jälkeen. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja asiasta tiedotetaan nuorisovaltuuston internetsivuilla sekä Facebook-sivuilla, Instagram-tilillä ja Twitter-tilillä. Voittavan logon tekijä palkitaan lahjakortilla.


Vaatimukset

Logon pitää toimia sähköisessä ja painetussa viestinnässä eri kokoisena. Sen on oltava sähköisessä muodossa (pdf, png tai tiff). Logossa tulee olla mukana pinkkiä väriä ja Nuvan nimen tulee esiintyä siinä.Osallistumisoikeus ja ohjeet

Kukin suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) logosuunnitelmalla. Tiedosto tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi suunnittelijan nimi sekä työn numero (esim. etunimi.sukunimi.työnnumero.png).

Kerro kuvasta tarina; miksi se on hyvä ja miten se kuvastaa Lappeenrantaa ja nuvaa.

Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä materiaali ei ole loukkaavaa ja se noudattaa sisällöltään hyvää tapaa ja lakia.

Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet tunnuksen käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Lappeenrannan nuorisovaltuustolle.


Kilpailutöiden toimitus

18.6.2018 klo 16 mennessä toimitetut logoehdotukset osallistuvat kilpailuun. Kilpailutyöt toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen sami.taponen@lappeenranta.fi.

Kilpailutöihin/sähköpostiin liitetään tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt logoehdotukset osallistuvat kilpailuun.

Osallistujan ollessa alaikäinen: Muista kysyä huoltajaltasi lupa osallistua kilpailuun ja liittää huoltajan nimi yhteystietoihin.


Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto

Voittaja sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet Lappeenrannan nuorisovaltuustolle ilman erillistä korvausta. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä.

Lappeenrannan nuorisovaltuustolla on oikeus tehdä logoon muutoksia. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Lappeenrannan nuorisovaltuustolle. Voittajalla säilyy oikeus käyttää voittanutta kilpailutyötä omassa portfoliossaan.

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta.

Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastaa nuoriso-ohjaaja Sami Taponen, 040 354 9786 ja sami.taponen@lappeenranta.fi.

Nuvan kokouspöytäkirja 23.5.2018

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous avattiin 17:03 ja todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Pöytäkirjan tarkastus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pykäläinen Helmi ja Vellonen Anna.


Nuvan kannanotto Rakuunanmäen kaavamuutoksen           

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä ja vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm esittelevät Rakuunanmäen kaavamuutosta Nuorisovaltuustolta pyydetyn lausunnon pohjaksi.

Puolustusvoimain käytössä aiemmin olleille rakennuksille laaditaan uutta asema ja yleisosakaavaa. Asiaa olivat esittelemässä Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä ja vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm. Tutustuttiin suunnitelmavaiheen karttoihin. Päätettiin perustaa Nuorisovaltuuston lausuntoa tekemään työryhmä, johon kuuluvat Jami Peuhkuri, Calvin Otewa, Laura Rajala, Anna Vellonen, Pihla Lankinen, Tiia Lohi sekä Jonatan Hjelt. Keskusteltiin keinoja millä ottaa laajemminkin kantaa kaupungin kaavoitushankkeisiin.

Max Polin poistui kokouksesta 17.45.


Nuvan toimintasääntöuudistus

Puheenjohtaja esittelee Nuvan toimintasääntöuudistuksen, jonka jälkeen Nuorisovaltuusto äänestää toimintasäännön hyväksymisestä. Tämän jälkeen asia etenee lautakunnan käsittelyyn.

Keskusteltiin toimintasääntöuudistuksen luonnoksesta. Ehdotettiin kohdassa kokousmenettely sanamuotoa ”perustaa tarvittaessa erilaisia työryhmiä” asioiden käsittelyä varten. Puheenjohtajat ja ohjaajat työstävät vielä toimintasääntöä ja tuovat sen hyväksyttäväksi kesäkuun kokoukseen.


Tiedottajan valitseminen Lappeenrannan Nuvalle

Yhteistyö- ja viestintätyöryhmä esittää valittavaksi Nuvalle kaksi tiedottajaa. Työryhmä esittää valittaviksi Helmi Pykäläisen ja Tiia Lohen.

Nuorisovaltuuston tiedottajiksi valittiin Helmi Pykäläinen ja Tiia Lohi.


Nuvan logon uudistaminen

Nuvan viestintä- ja markkinointityöryhmä esittää järjestettäväksi Nuvan uudistetulle logolle kilpailun somen kautta ja jossa hyödynnettäisiin Wilmaa tiedotuksessa. Markkinointityöryhmä esittelee asian.

Työryhmä esitteli suunnitelman ja säännöt Nuorisovaltuuston logokilpailuun. Suunnitelma hyväksyttiin ilman muutoksia ja kilpailu alkaa 24.5.2018.


Nuvan vierailu Viipuriin

Nuorisovaltuusto saa kesän aikana virallisen kutsun vierailla venäjäyhteistyön tiimoilta Viipurissa. Nuvan puheenjohtaja ja nuoriso-ohjaaja Juha-Pekka Ruokonen käyvät kesäkuun aikana alustamassa vierailua.

Nuorisovaltuuston vierailua Viipuriin alustamaan 9.6.2018 valittiin Tiia Lohen lisäksi Ketlin Kade ja Lisa Härkönen. Mukaan lähtevät lisäksi nuoriso-ohjaaja Juha-Pekka Ruokonen ja toinen Nuorisovaltuuston ohjaajista.


Eduskuntavierailu

Vanussa mietittiin kiinnostusta vierailua kohtaan eduskuntaan eduskuntaan mahdollisesti yhteistyössä lähikuntien kanssa. Keskustellaan asiasta.

Kiinnostusta vierailuun oli laajasti. Päätettiin siirtää asia viestintä- ja markkinointityöryhmälle käsiteltäväksi jatkototeutusta varten.


Yhteistyö Nuijamiehen kanssa

Kuullaan tilanneselvitys mahdollisesta yhteistyöstä Nuijamiehen kanssa.

Lisätietoa tilanteesta ei kenelläkään ollut, joten asia jätettiin pöydälle.


Kuulumiset lautakunnista ja työryhmistä

 
Kuultiin lausunnot lautakunnista ja työryhmistä.


Muut esille tulevat asiat

Ehdotettiin järjestettäväksi keräys/ lahjoitustapahtuma Italiaan Saharasta tulleille lapsille. Ehdotusta kannatettiin.

Kokous päätettiin 18:37.

Nuorisovaltuusto

Lappeenrannan nuorisovaltuustoon on valittu kouluvaaleilla 38 valtuutettua. Valtuutetut ovat iältään 13-19 vuotiaita Lappeenrannan asukkaita. Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi on 2018-2019.

Nuorisovaltuusto voi päättää esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja se voi tehdä ehdotuksia sekä antaa palautetta kaupungille. Valtuuston pääasiallinen tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus eri lautakunnissa, jos niissä siten erikseen päätetään. Valtuustolla on oma budjetti, joka turvaa valtuuston itsenäisen toiminnan. Se kattaa syntyvät kustannukset, kuten erilaiset matkat (kokoukset, koulutukset), puhelut jne.

Lappeenrannassa nuorisovaltuuston asiat kulkevat nuorisotoimen kautta, jossa yhteys- ja tukihenkilönä toimivat nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen ja digi- ja osallisuustyöntekijä Sami Taponen.

Yhteystiedot:

Lappeenrannan nuorisovaltuusto
Anni Swanin katu 7
53100 Lappeenranta

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tiia Lohi, puh. 040 846 0360, tiia.lohi25@gmail.com


isopitkäpakki520.jpg

Nuorisovaltuuston kokoukset


Nuorisovaltuusto kokoontuu toimintakaudellaan n. kerran kuukaudessa Nuoriso- ja monitoimikeskuksessa tai nuorisovaltuuston päättämässä paikassa. Paikan tai ajankohdan muutoksista ilmoitetaan erikseen lehdistötiedotteella ja nuorisotoimen nettisivuilla.

Kokoukset ovat kaikille avoimia! Kokouksissa käsitellään monenlaisia nuoria koskevia asioita ja sieltä saa ensikäden tietoa siitä, mitä kaupungissamme tapahtuu. Toivommekin, että kokouksiin rohkenisi tulla entistä enemmän nuoria kuuntelemaan ja seuraamaan kuinka heitä koskevia asioita hoidetaan.

Yhteydenottoja nuorisovaltuustoa koskevissa kysymyksissä voi tehdä nuorisovaltuuston ohjaajille.


Nuorisovaltuuston kokoukset ja tapahtumat kevätkaudella 2018

Vanu 10.4.                          Nuva 25.4.

Vanu 8.5.                            Nuva 23.5.

Vanu 5.6.                            Nuva 20.6.

Syksyn 2018 alustavat kokousajankohdat

Vanu 14.8.                          Nuva 22.8.

Vanu 4.9.                            Nuva 19.9.

Vanu 2.10.                          Nuva 17.10.

Vanu 30.10.                        Nuva 14.11.

Vanu 27.11.                        Nuva 12.12.

Kokoukset ovat klo 17.00 Nuoriso- ja monitoimitalo Monarilla, sali 2.

Nuorisovaltuuston kokoukset on kaikille avoimia tapahtumia, kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta ja/tai ajankohtaista esitelmää.

MV-oikeesti-nuorten-asialla-leima-NETTI.jpg
Liitetiedostot
Nuva-esittely.pptx (525,6 kB)

Nuorisovaltuuston ohjaajat:

Nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen 0400-550 285

Digi- ja osallisuustyöntekijä Sami Taponen 040-3549786

Nuorisotoimintayksikön päällikkö Kimmo Hölkki, puh. 0400-154 596

sähköpostit: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi


Nuvan puheenjohtaja:

Tiia Lohi
tiia.lohi25 @gmail.com