Palvelut
Valitse taso

Lautakunnat

Lappeenrannassa on kahdeksan lautakuntaa: Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta, Lasten ja nuorten lautakunta, Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, Kaupunkikehityslautakunta, Lupalautakunta, Etelä-Karjalan pelastuslautakunta, Etelä-Karjalan jätelautakunta. Eräillä lautakunnilla on jaostoja. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen. Muut lautakunnat ovat kaupunginhallituksen alaisia.