Valitse taso

Avoin data

Kaupungit ja kunnat keräävät ja tuottavat jatkuvasti suuria määriä dataa, joita hyödynnetään mm. palvelujen suunnittelussa ja tuotannossa, päätöksenteossa ja toiminnan arvioinnissa. Perinteisesti nämä datat ovat olleet vain kaupungin ja kuntien sisäisessä käytössä, mutta Lappeenranta pyrkii avaamaan julkisia datojaan avoimena datana.

Julkisen tiedon avaaminen lisää kansalaisten tietoa ja ymmärrystä asuinalueestaan ja sen kehityksestä, mikä puolestaan parantaa kansalaisaktiivisuuden ja vaikuttamisen edellytyksiä. Lisäksi avoin data voi synnyttää uusia innovaatiota, palveluja ja liiketoimintaa alueella sekä edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa. Julkisen datan arvo kasvaa sen hyödyntämisen myötä.

Palvelussa tullaan tarjoamaan mm. Lappeenrannan seudun väestöä, taloutta, palveluja, matkailua, hyvinvointia, työllisyyttä ja liikkumista koskevaa tietoa. Tietoaineistoja voi vapaasti ladata ja hyödyntää haluamallaan tavalla esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, päätöksenteossa, visualisoinnissa, sovellusten kehittämisessä tai datajournalismissa.

Tavoitteet

Tavoitteena on muodostaa toimiva perustietovarantojen ja -aineistojen omistajien verkosto Lappeenrannan alueelle. Sen osapuolet tuottavat, ylläpitävät, jakavat ja kehittävät verkoston tietovarantoja hyvässä yhteistyössä. Tietovarastot tuovat kansalaisille uusia vaikuttamisen edellytyksiä ja uusia innovaatiota, palveluja ja ratkaisuja syntyy alueelle.

Lappeenrannan kaupungin julkisia tietovarantoja julkaistaan avoimena datana kaikkien saataville. Datat ovat verkkopalvelusta helposti löydettävissä sekä maksutta ladattavissa ja hyödynnettävissä. Verkkopalvelun avulla myös rohkaistaan tiedon tuottajia, käyttäjiä ja sovelluskehittäjiä aiempaa tiiviimpään vuorovaikutukseen keskenään.

Tietoa palvelun toimintamallista ja hyväksi koetuista käytännöistä jaetaan muille vapaasti hyödynnettäväksi.

Toteutus ja aikataulu

Toiminnan käynnistämistä on tuettu EAKR projektilla (2014): Avoimilla ratkaisuilla kasvua ja vaikuttavuutta alueella, jossa ovat olleet mukana Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto. Vuodesta 2015 alkaen tiedon avaaminen ja verkkopalvelun operointi jatkuvat osana Lappeenrannan ja alueen kuntien normaalia toimintaa.