Valitse taso

ARTTU2 -tutkimusohjelma 2014-2018

ARTTU2-tutkimusohjelman avulla arvioidaan paitsi nykyisiä uudistuksia myös vuonna 2005 käynnistyneen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eli Paras-hankkeen aikana suunniteltujen ja toteutettujen pidempiaikaisia vaikutuksia kuntien kannalta. Tutkimusohjelma ja sen eri moduulit tekevät näkyväksi myös sen, mitä toimenpiteitä kunnat ovat oma-aloitteisesti tehneet sopeutuakseen toimintaympäristön moninaisiin muutoksiin. Tutkimusohjelman avulla varmistetaan pitkäjänteisen ja systemaattisen vertailutiedon tuottamisen paikalliseen ja kansalliseen päätöksentekoon ja johtamiseen. Tutkimustiedon saaminen kuntia koskevien uudistusten vaikutuksista palvelee myös kunnallisen itsehallinnon kehittämistyötä, kunnallisen itsehallinnon tulevaisuuden näkemyksen muodostamista sekä kunnan muuttuvan roolin jäsentämistä.

Tavoiteltavat hyödyt

 • Pitkäjänteistä ja systemaattista vertailutietoa paikalliseen ja kansalliseen päätöksentekoon ja johtamiseen.
 • Hyviä käytäntöjä kuntien kehittämistyöhön.
 • Kuntakentän moninaisuuden näkyväksi tekeminen.
 • Kuntien, tutkijoiden ja kansallisen tason toimijoiden verkostojen vahvistaminen sekä tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelun edistäminen.
 • Paras-hankkeen aikaisten uudistusten vaikutusten pidempiaikaista arviointia ja johtopäätöksiä.
 • Sillanrakennusta eri uudistusten välillä. Ilman laajempaa, koordinoitua ohjelmaa kuntiin kohdistuvien uudistusten tutkimus ja arviointi jää satunnaiseksi ja hajanaiseksi.
 • Tietoa kevään 2015 eduskuntavaalien sekä seuraavien kuntavaalien (syksy 2016 tai kevät 2017) tiimoilta käytävään keskusteluun ja muihin käynnissä oleviin uudistuksiin.

Tutkimusohjelman aihealueet

 • Kuntien toimintaympäristö (väestö, työpaikat, kuntatalous, demokratia ja johtaminen)
 • Kuntiin kohdistuvat uudistusprosessit ja niiden eteneminen
 • Kunta- ja paikallistalous
 • Keskeiset kuntapalvelut, erityisesti sote-palvelut (sote-uudistus, palvelujen tuottaminen ja jär-jestäminen, palveluverkko, palvelutaso, prosessit ym.)
 • Henkilöstö strategisena voimavarana
 • Yhdyskuntarakenne ja elinvoima (elinvoiman indikaattorit)
 • Kuntalaismielipiteet (Palvelut, valinnanvapaus, osallistuminen ja vaikuttaminen, luottamus, samaistuminen/identiteetti, uudistusasenteet, omavastuu)
 • Johtaminen ja johtamisjärjestelmät (ammatillinen ja poliittinen johtaminen, konsernit ym)
 • Kunnan muuttuva rooli (läpileikkaava teema, erityisen keskeinen myös sote-uudistuksen näkökulmasta)
 • Mahdollisesti erillisellä rahoituksella toteutettavia erillistutkimuksia

Tutkimuskunnat

Tutkimusohjelmassa on mukana kaikkiaan 40 erityyppistä ja erikokoista kuntaa eri puolelta Suomea. ARTTU2-kunnat ovat: Askola, Espoo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Hämeenlinna, Inari, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Kemiönsaari, Keuruu, Kokkola, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lappeenranta, Lempäälä, Liperi, Mikkeli, Mustasaari, Nivala, Oulu, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raasepori, Raisio, Rautalampi, Salo, Sipoo, Säkylä, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Vantaa, Vimpeli ja Vöyri.

Tulokset

Kuntaliitto julkaisee tutkimusohjelmaan liittyviä julkaisuja ja raportteja omilla nettisivuillaan www.kunnat.net/arttu2. Lisäksi jokaisen osaprojektin tulokset ovat nähtävillä samalla sivustolla.

Lappeenrannan kaupunki julkaisee yhteenvetoja omista osatuloksistaan tällä sivustolla.