Valitse taso

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on osa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan järjestelmää, jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan. Sisäinen tarkastus on suunnitelmallista tarkastustoimintaa, jota toteuttaa sisäisen tarkastuksen yksikkö ja jonka tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernille asetettujen päämäärien toteutumista. Sisäisen tarkastuksen työ toteutetaan riippumattomasti ja objektiivisesti tutkittavista ja arvioitavista toiminnoista noudattaen sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä.

Lappeenrannan kaupungin sisäisen tarkastuksen järjestämistä ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä sisäisen tarkastuksen toimintasääntö. Toimintasäännössä sisäisen tarkastuksen tehtäväksi on määritelty mm:

  • toimintojen lain- ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi
  • johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon  luotettavuuden tarkastus  
  • resurssien tehokkaan ja taloudellisen käytön arviointi

Yhteyshenkilöt

Tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko       puh. 040 522 9377
Sisäinen tarkastaja Eija Tella-Pätäri puh. 040 684 0429

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi


Yhteystiedot:

Villimiehenkatu 1
53100 Lappeenranta