Palvelut
Valitse taso

Konsernihallinto

Konsernihallinto luo edellytykset2013 Kesä MKivistö web.jpg

 • kaupunginvaltuuston
 • kaupunginhallituksen
 • kaupungin johdon ja
 • koko kaupunkikonsernin

tulokselliselle toiminnalle sekä vastaa

 • strategisesta suunnittelusta
 • talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta
 • omistajaohjauksesta
 • hankinnoista
 • viestinnästä ja markkinoinnista sekä
 • tuottaa kaikille toimialoille riittävät, asianmukaiset ja yhtäläiset hallintopalvelut.

Johtaminen

 Konsernihallinto jakautuu kahteen toimintatasoon

 • strategisen ohjauksen ja kehittämisen tasoon
 • operatiiviseen tasoon

Strategista ohjausta ja kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä johtaa kaupunginjohtaja ja hänen alaisuudessaan muut johtavat viranhaltijat ja toimihenkilöt toimintasäännössä ja toimenkuvissa määritellyn tehtäväjaon mukaisesti. Strategiseen ohjaukseen kuuluvat apulaiskaupunginjohtajan, strategiajohtajan, rahoitusjohtajan, henkilöstöjohtajan, kaupunginlakimiehen, kehitysjohtajan ja turvallisuus- ja riskienhallintapäällikön virat sekä muita virkoja ja työsuhteita.

Operatiivista toimintaa muutoin koordinoi apulaiskaupunginjohtaja ja operatiivisen tason toimintaa johtavat apulaiskaupunginjohtaja, strategiajohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja sekä matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja alla olevan vastuualuejaon mukaisesti. Vastuualueiden strateginen toiminnanohjaus ja hallinnollinen esimiehisyys jakautuu seuraavasti:

 Apulaiskaupunginjohtaja: Asiakirjahallinto, assistenttipalvelut, hankinnat ja kilpailuttaminen, tietohallinto ja osallisuus sekä turvallisuus- ja riskienhallinta.

Talous- ja rahoitusjohtaja: talous ja rahoitus.

Strategiajohtaja: Strategiatyö ja kehittäminen, työllisyys, hyvinvointi ja terveyden edistäminen.

Matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja: Matkailu ja tapahtumat, asiakaspalvelu, viestintä.

 

Operatiivinen taso jakautuu 11 tiimiin.