Palvelut
Valitse taso

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa yleiskaavojen, asemakaavojen ja muiden maankäyttösuunnitelmien ja niiden edellyttämien selvitysten laadinnasta siten, että luodaan kaupungille edellytykset ohjata johdonmukaisesti kaupunkirakenteen, maankäytön ja rakentamisen kehitystä. Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maankäyttöön liittyvien lupien valmistelusta.

Asuntotoimen palvelut vastaa kaupunkilaisten asumisen edistämisestä huolehtimalla kaupungin vastattavaksi lainsäädännössä säädetyistä ja muista asumiseen liittyvistä tehtävistä.

Kaupunkisuunnittelun vastuualuetta johtaa kaupunginarkkitehti.

Asuntotoimen palveluyksikköä johtaa asuntotoimenjohtaja.