Valitse taso

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa yleiskaavojen, asemakaavojen ja muiden maankäyttösuunnitelmien ja niiden edellyttämien selvitysten laadinnasta siten, että luodaan kaupungille edellytykset ohjata johdonmukaisesti kaupunkirakenteen, maankäytön ja rakentamisen kehitystä. Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maankäyttöön liittyvien lupien valmistelusta.

Asuntotoimen palvelut vastaa kaupunkilaisten asumisen edistämisestä huolehtimalla kaupungin vastattavaksi lainsäädännössä säädetyistä ja muista asumiseen liittyvistä tehtävistä.

Kaupunkisuunnittelun vastuualuetta johtaa kaupunginarkkitehti.

Asuntotoimen palveluyksikköä johtaa asuntotoimenjohtaja.