Valitse taso

Kaupunginvaltuustokv.jpg

Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä arkimaanantaina. Syksyn 2021 kokoukset on valtuustokauden vaihtumisen myötä pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina. Kokouspaikka on kaupungintalolla valtuuston salissa osoitteessa Villimiehenkatu 1. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 2021

25.01.2021 klo 18.30  
22.02.2021 klo 18.30  
29.03.2021 klo 18.30  
26.04.2021 klo 18.30  
31.05.2021  klo 14.00  tilinpäätöskokous
21.06.2021  klo 18.30  
09.08.2021  klo 18.30  
06.09.2021 klo 18.30  
04.10.2021 klo 18.30  
01.11.2021 klo 18.30  
13.12.2021 klo 14.00  talousarviokokous


Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, päättää hallinnon järjestämisen perusteista, päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio, päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, valita jäsenet kunnan toimielimiin, ellei muuta ole säädetty, päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valita tilintarkastajat, hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
 

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto 2021-2025

Valtuustopaikat ryhmittäin: 

Kansallinen Kokoomus KOK  13 paikkaa
Suomen Sosialidemokraattinen puolue SDP   12 paikkaa
Suomen Keskusta KESK    9 paikkaa
Perussuomalaiset PS    9 paikkaa
Vihreä Liitto VIHR    5 paikkaa
Suomen Kristillisdemokraatit KD    2 paikkaa
Vasemmistoliitto VAS    1 paikka
Yhteensä 51 paikkaa

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjä ja tiedustelut päätöksistä

Kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen
Konsernihallinto
PL 11, 53101 LAPPEENRANTA
Puh. 040 624 1422