Valitse taso

 LPR-verkkopalvelu-HEH-hanke-hankintapalvelut-924x520px.jpg

Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut

Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut kuuluu Lappeenrannan kaupungin konsernihallintoon ja sen tehtäviin kuuluu Lappeenrannan kaupungin kynnysarvot ylittävien hankintojen kilpailuttaminen, sopimustenhallinta sekä kaupungin pienhankintojen keskitetty ohjaaminen. 

Toimiminen maakunnallisena yhteishankintayksikkönä

Lappeenrannan kaupungin Hankintapalvelut toimii myös Etelä-Karjalan maakunnallisten hankintojen yhteishankintayksikkönä vastaten kilpailuttamisesta sekä sopimustenhallinnasta.

Maakunnalliseen yhteistyösopimukseen kuuluvat Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Meidän IT ja talous Oy ja Saimaan Tukipalvelut Oy. 

Vuosittaiset hankintavolyymit
n. 340 milj. €/ kuntien hankinnat Etelä-Karjalan maakunnassa
n. 37 mrd. €/ koko Suomi

Hankintojen lähtökohta

Lappeenrannan kaupungin hankintoja ohjaavat kaupungin omat hankintaohjeet, hyvät hallintakäytännöt sekä lait. Hankinnoilla pyritään tukemaan myös kaupungin strategiaa sekä elinkeinopolitiikkaa. Erityistä huomiota kiinnitetään alueen elinvoiman ja työllisyyden tukemiseen, kestävään kehitykseen sekä hankintojen innovatiivisuuteen ja tuloksellisuuteen.

Julkisia hankintoja ohjaavat syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Pienet ja keskisuuret yritykset sekä yhteisöt pääsevät tasapuolisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin. 

Tarjouspyyntökohtaiset ehdot sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä

Hankinnan sisältö ja tarkat valintaan vaikuttavat kriteerit ilmenevät itse tarjouspyynnöissä, joihin voi tutustua kirjautumalla (veloituksetta) sähköiseen kilpailutusjärjestelmään. 

Vertailukriteerejä ovat esim. toiminnalliset vaatimukset eli tarjotun ratkaisun ominaisuudet, suorituskykyvaatimukset eli tulokset, hankinnan hinta sekä käyttö- ja huoltokustannukset sekä kaupungin strategian määrittelemät sosioekonomiset (työllisyysehto) ja ympäristövaikutukset.

Lait ja säädökset

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
Kilpailulaki 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
Liikesalaisuuslaki
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 


 
LPR-verkkopalvelu-HEH-hanke-ohjeita-logot-924x260px.jpg